Sonderingene mellom de tre byrådskameratene Høyre, KrF og Venstre på den ene siden og Frp på den andre, gjorde små fremskritt i løpet av mandagen. Offentliggjøringen av bybudsjettet forstyrret fremdriften.

Foreløpig er det Høyres delegasjon som fører samtaler med Frp, og fra begge sider bruker man ordene «konstruktiv» og «ansvarlig» om motparten.

Det er først og fremst mellom KrF og Frp det kan skjære seg. Frp misliker sterkt at Kristelig Folkeparti ikke ser ut til å ta på alvor at partiet ønsker «betaling» for å være mer enn et støtteparti ved konstitueringen 27. oktober.

— Det er helt klart at vi vil ha noe igjen, og vi snakker om mer enn et valgteknisk samarbeid. Ja, vi er nødt til å ha «betaling», blir det fremholdt overfor BT.

Kjøkkenreform i fare

Etter det vi forstår vil den meget omstridte kjøkkenreformen trolig bli reversert, hvis de to høyrepartiene får viljen sin. I så fall har Frp vunnet frem med en viktig kampsak. Dessuten vil Pensjonistpartiet bli en medgjørlig samarbeidspartner. Reformen utgjør på årsbasis drøyt 30 mill. kroner i besparelse for Bergen kommune.

Større problemer vil det bli å finne et fundament for samarbeid når det gjelder miljø- og samferdselssaker. Bybanen er det ene minefeltet, selv om det fra Høyre-hold blir understreket at det trolig vil bli mulig å finne en løsning.

Samtlige tre samarbeidspartier grubler sterkt på om det lar seg gjøre å finne en slags plattform for om den økonomiske politikken som er stram nok. Oppsamlet gigantunderskudd krever så pass sterk budsjettdisiplin at det kan bli vanskelig å nå frem til enighet.

En ting er samtlige fire partier enige om: Det må lages en plattform som sikrer et nytt borgerlig byråd lengre levetid enn høstens budsjettstrid.

Høyre «tyngst»

Når sonderingsfasen glir over til reelle forhandlinger, skal disse Frp-politikerne forhandle med de tre samarbeidspartiene: Gruppeleder og kommunalråd Liv Røssland, Karin S. Woldseth som er leder i Bergen Frp, og nestleder i dagens Frp-gruppe, Gunnar Bakke.

Høyre stiller foreløpig det største og tyngste laget i de sonderingene som for tiden pågår, delvis på møterommet i rådhusets 14.etasje, eller på byrådslederkandidat Monica Mælands kontor.

Mæland har med seg ordførerkandidat Herman Friele, Bergen Høyres formann Torbjørn Hansen, og bystyremedlemmene Henning Warloe og Martin Smith-Sivertsen. Kristelig Folkeparti har oppnevnt ordfører Kristian Helland, bystyremedlem Lisbeth Iversen og lokallagets leder Arvid Nilssen. Venstre har gruppeleder Hans-Carl Tveit og lokallagsleder Henrik Glette til å tale partiets sak.

«Betinget optimist»

Kristian Helland sier til Bergens Tidende at han på dette stadiet er «betinget optimist» med tanke på å finne et politisk grunnlag i bystyret for et nytt byråd. Han lover at KrF vil opptre «fleksibelt og pragmatisk» i forhold til en rekke programposter for å sikre et slikt grunnlag.

Før helgen hadde han et møte med Liv Røssland som han beskriver slik:

— Jeg hadde et møte med henne her på mitt kontor der vi utvekslet synspunkter på den vanskelige situasjonen som er oppstått. Det var et greit møte der jeg gjorde det helt klart at vi fra vår side aldri har oppfattet Fremskrittspartiet som «spedalsk».

Men det er ikke til å komme forbi at de to partiene spriker i synet på hva som er økonomisk realisme, sier Helland.