— Vi kommer til å forlange at avgiften blir fjernet med virkning fra 1. juni, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen.

Høyre mener avgiften, som ble innført 1. januar, slår urimelig hardt ut for turistnæringen. Store cruiseskip må betale over 100.000 kroner i døgnet for avgassutslippene langs norskekysten.

Dropper Norge

— Dermed risikerer vi at cruiserederiene dropper Norge som reisemål. Det vil få store økonomiske konsekvenser for turistnæringen, frykter Hansen.

Hordalandsrepresentanten har både tidligere og senest i spørretimen torsdag tatt problemstillingen opp med næringsministeren. Dag Terje Andersen svarte at det ikke var aktuelt å gjøre unntak for cruisenæringen. Regjeringen har tvert imot gjort det klart at det snarere er aktuelt gradvis å øke avgiften.

— Holdningen provoserer meg. Vi kommer til å arbeide for å få regjeringen til å snu, sier Hansen.

Pengene, ikke miljøet

Turist- og cruisenæringen har beregnet at staten kommer til å håve inn mellom 60 og 70 millioner kroner på den nye avgiften bare i år.

— Hvis regjeringen ikke kjøper våre argumenter mot avgiften, lukter det finansielt instrument av den. Da er det pengene som teller, ikke hensynet til miljøet, sier Hansen.

Han har ellers vondt for å se den miljømessige gevinsten ved NOx-avgiften.

- Utslippene blir flyttet

— De globale utslippene blir ikke redusert med denne særnorske avgiften. Cruiseskipene kommer til å operere i andre farvann. Forskjellen er bare at utslippene blir flyttet, sier Høyre-representanten.

Bergen Reiselivslag reagerer også, og har det samme kravet som Torbjørn Hansen - at avgiften tas bort i det reviderte nasjonalbudsjettet.

I et brev til finansminister Kristin Halvorsen, miljøvernminister Helen Bjørnøy og næringsminister Dag Terje Andersen, skriver reiselivsdirektør Ole Warberg at den nye avgiften vil rasere reiselivets satsing på cruisenæringen.

— Regjeringen har definert reiseliv som satsingsområde. Denne avgiften drar i motsatt retning, sier Warberg.

Han understreker at cruisenæringen forstår Norges ønske om å redusere utslippene.

— Men over natten ble næringen pålagt millionutgifter. Ingen har utredet de langsiktige konsekvensene av dette, skriver Warberg i brevet til ministerne.