Da 31,4 prosent av stemmene var opptelt, viste prognosen at Arbeiderpartiet ligger an til å få vel 28 prosent av stemmene, Høyre over 26 prosent. I de to foregående valgene var Høyre bare tredje største parti i fylket.

Fremskrittspartiet går tilbake enda mer enn Høyre går fram, og balansen mellom blokkene i Fylkestinget ser ikke ut til å endres. Det blir fortsatt klart borgerlig flertall.

Prognosen tyder på at Miljøpartiet De Grønne kommer inn med en representant.

Dersom det var stortingsvalg, forteller prognosen at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ville miste ett mandat hver, Høyre og Venstre vinne ett hver. Så tidlig i opptellingen lå SV an til å ville ha kommet inn med et utjevningsmandat i fylket.

Mandatfordeling i et tenkt stortingsvalg: A 4 (-1), SV 1, Sp 1, KrF 1, V 1 (+1), H 4 (+1), Frp 3 (-1).