Mens byrådspartiene forsøker å få til flertall for barnehagebehovsplanen, raser Høyres gruppeleder mot KrF og Venstre. Bakgrunnen for Smith-Sivertsens utblåsning er at de to partiene har brutt den enigheten som har vært mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre om barnehagepolitikken.

Enig siden 1999 — Enigheten skriver seg tilbake til 1999. Vi har tre vedtak i bystyre og tidligere formannskap om at det skal være en reell likebehandling mellom private og offentlige barnehager. I barnehagebehovsplanen legges det opp til noe annet.

Det var bakgrunnen for at vi forhandlet med KrF og Venstre om å endre på planen, sier Smith-Sivertsen. Men forhandlingene skar seg. Etter at partiene var blitt enige i komitien for oppvekst, gikk KrF plutselig fra det man var blitt enig om. Nå flyter det hele, og usikkerheten om hva det til slutt blir flertall for, er stor. Smith-Sivertsen gir KrF skylden for det.

— Den sentrale ledelsen i KrF signaliserer at de ikke vil være med på et slikt forslag etter at forhandlingene var avsluttet. Det skjer uten at dette tas opp med gruppelederne i Høyre og Frp. KrF snur tvert om i forhold til hva de har stått for tidligere i barnehagepolitikken.

Bryter med egen politikk - Jeg forstår ikke hvordan KrF lar seg presse av Arbeiderpartiet til å snu i denne viktige prinsipielle saken. Det som har skjedd er stikk i strid med det som ble sagt på KrFs landsmøte om likebehandling mellom private og offentlige skoler. Hvorfor skal KrF ha ett prinsipp for barn i skolealder og et annet prinsipp for barn som er på barnehager?

— Hvordan vil du karakterisere forhandlingsmåten?

— Det er utrolig at KrF endrer standpunkt i siste time. Partiet opptrer svært uryddig.