I dagens BT kan man lese at Peter Christian Frølich (H) mener tidsbesparelsene oppveier de økte byggekostnadene til bybnetunneler.

— Investeringskostnaden betyr en del, men vi må også regne ut den samfunnsøkonomiske prisen. Hva vil samfunnet tjene på at titusenvis av reisende sparer mange minutter i reisetid hver dag? Hvilken egenverdi har det for byen å beholde Bryggen fri for en bane, spør han.

Sett i lys av dette, kan tunnel fort vise seg å være billigst og best, sier Frølich i papirutgaven av BT.

Problematisk

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Dag Skansen, mener det er problematisk å lese slike ting i avisene.

— Jeg leser at Frølich sier han skal bli vanskelig å snu bort fra tunnelalternativet. Dette er utfordrende for hvordan vi håndterer saken politisk. Det som ligger i rapportene er underlagsmaterial som ikke nødvendigvis er riktig. Arbeidsformen som legges opp til her gjør det vanskeligere å behandle saken videre.

Skansen viser til at man skal debattere ting i partiet før man gir uttalelser. Han påpeker at han sa det samme da Monica Mæland (H) tidligere gikk ut og flagget sitt standpunkt som er at Bybanen må gå over Bryggen, før dette var debattert i Høyre.

- Har du sagt fra om dette til Frølich?

— Ja. Vi har ikke munnkurv i Bergen Høyre, men vi har kutyme for hvordan vi løser saker og hvordan vi uttaler oss.

Feil kutyme

Skansen påpeker at han sitter som leder i komité for byutvikling i bystyret, mens Frølich leder Høyre sin fraksjon i oppvekstkomiteen.

— Vi har også kutyme for å snakke sammen før vi går ut, spesielt når man går over sitt eget ansvarsområde.

Han mener arbeidsformen som nå legges opp til gjør det vanskelig å behandle saken videre.

— Det gjør arbeidsprosessen tung og vanskelig, og dette er utfordrende for meg som gruppelder.

Han mener man burde ventet til byrådet avga sin sak, konsekvensutredningen for Bybanen til Åsane, leste og debatterte denne i gruppen, før man kom med utspill.

Overrasket

Peter Christian Frølich virker overrasket når BT sier han har fått beskjed om dette.

— Jeg har uansett gjort klart noe jeg har ment tidligere, og som jeg gladelig gjentar. Og, ja, punktum, det er ikke mer å si om dette.

— Men Skansen sier man ikke skal gå ut over sitt ansvarsområde uten å diskutere det. Hva tenker du om det?

— Det jeg har gjort er å slå fast det mest selvsagt av selvsagtheter. Denne saken handler om mer enn bare investeringskostnader, det er et samfunnsøkonomisk spørsmål. Mitt standpunkt siden 2011 er at vi skal være forsiktige med å legge Bybanen over Bryggen, svarer Frølich.

VIL SNAKKE: Peter Christian Frølich mener det er selvsagt at han kan uttale seg om ting alle vet han mener.
HÅVARD BJELLAND (ARKIV)