Landsstyret i Venstre åpnet i går ettermiddag for et kompromiss som kan hindre at regjeringen sprenges i striden om oljeboring i Nord-Norge.

Takker Kristelig Folkeparti og Høyre ja til Venstres invitt blir det åpnet for oljeboring i Barentshavet når nye oljekonsesjoner skal deles ut før jul, mens Lofoten blir fredet så lenge denne regjeringen sitter.

Venstres landsstyre sier i en uttalelse absolutt nei til boring utenfor Lofoten, men sier ingenting om Barentshavet. Det er ikke tilfeldig. Et forslag om å stille ultimatum også for Barentshavet fikk bare stemmen til Vera Lysklætt fra Finnmark Venstre.

-Dette vedtaket åpner helt klart for å starte boring i Barentshavet, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker fra Høyre og Hordaland.

Regjeringen overlever

Halleraker er en av Høyres fremste talsmenn for å starte oljeboring i nord. Han gleder seg spesielt over at forslaget om å si nei til boring i Barentshavet ble nedstemt i Venstres landsstyre. Det gir Venstres kompromissvilje ekstra vekt.

Halleraker tror ikke på regjeringskrise.

-Jeg har håp om at vi skal finne en løsning som både berger den utviklingen som er nødvendig for oljeindustrien og også berger regjeringen sier han.

Over 50.000 mennesker arbeider i oljeindustrien i de to fremste oljefylkene, Rogaland og Hordaland. Ingen steder er så sårbar for nedgang i oljeaktiviteten som disse fylkene.

Oljeindustrien spår en halvering av investeringene i løpet av få år dersom ikke nye oljefelt blir åpnet opp.

Må kompromisse

Høyres næringspolitiske talsmann på Stortinget, Ivar Kristiansen fra Nordland, er enig i at Venstres landsstyre har gjort det lettere å oppnå enighet i regjeringen. Han mener boring i Barentshavet er et godt alternativ i jakten på mer olje.

-Barentshavet er ansett for å være svært attraktivt, sier han.

Men Kristiansen etterlater ingen tvil om hva som er Høyres langsiktige mål, også å åpne havet utenfor Lofoten for oljeindustrien.

-Det er klart at dette ikke er et standpunkt når det gjelder Lofoten som kan bli stående til evig tid, sier han.

Motstand mot Lofoten

En samlet fiskerinæring er kategorisk mot oljeboring på de viktige gytefeltene utenfor Lofoten. Motstanden er begrunnet i frykt for forurensning og frykt for at oljeboring skal skade omdømmet til norsk fiskerinæring.

Også Havforskningsinstituttet i Bergen advarer mot boring her. En samstemt miljøbevegelse er mot boring i Lofoten, og det samme er ungdomsorganisasjonene til de tre regjeringspartiene.

I FRED: Tørrfisk på hjell blir fortsatt Lofotens fremst symbol. Boretårn i havet utenfor blir det trolig ikke noe av dersom Kristelig Folkeparti og Høyre hopper på regjeringspartneren Venstres invitt til å starte oljeboring i Barentshavet. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN.