Høyre var blant fødselshjelperne da bydelsreformen så dagens lys ved forrige lokalvalg. Uten Høyres støtte ville det ikke vært flertall for ordningen. Derfor er det interessant når Høyre-leder Martin Smith Sivertsen i et internt notat går inn for å avvikle bydelsreformen.

Martin Smith-Sivertsen sier det slik:

— Så langt jeg kan se er dette spiker i kisten for hele bydelsordningen.

Skal evalueres

Bydelsreformens liv kan bli både kort og smertefullt. For tiden pågår en evaluering i regi av LOS-senteret. Med den som grunnlag skal bystyret i høst avgjøre om bydelsreformen og parlamentarismen videreføres.

Martin Smith-Sivertsen er rede til å avvikle bydelsreformen. Parlamentarismen, med byråd i stedet for rådmann og formannskap, er Smith-Sivertsen imidlertid fortsatt tilhenger av.

— Parlamentarismen er en stor forbedring fra det gamle rådmannsveldet, sier han.

Høyres resept

Løsningen for bydelsreformen er ikke å sentralisere makten tilbake til sentrale avdelinger, men å ta et skritt lenger i retning desentralisering, mener Smith-Sivertsen. Høyres resept er mer makt til den enkelte skole kombinert med fritt skolevalg for elevene. Også barnehagene vil Høyre løfte ut av bydelssystemet, siden alle, både private og offentlige barnehager, skal få samme tilskudd.

På samme måte vil Høyre fristille sykehjemmene og overlate til en sentral instans å kjøpe sykehjemsplasser, planlegge og kontrollere. Når bydelene er fratatt skoler, barnehager og sykehjem blir det knapt oppgaver igjen i bydelene, påpeker Smith-Sivertsen.

Fremtiden for bydelsreformen blir tema på et eget representantskapsmøte i Bergen Høyre før sommerferien.