Flere av kuppmakerne BT har snakket med hevder Frps Arvid Blommedal skrøt av å ha samarbeidet med Martin Smith-Sivertsen. Andre hevder Smith-Sivertsen bare hadde godkjent samarbeidet, men at han selv ikke var involvert. De peker ut en annen samarbeidspartner. BT har flere ganger forsøkt å få han i tale. I en tekstmelding skriver han:

— Jeg har ikke noe usnakket med BT! Skulle det likevel dukke opp noen lik; trenger du ikke ringe. Min kommentar frem til 2/1 vil uansett være - ingen kommentar.

BT har også vært i kontakt med tre av de seks som nøt godt av Frps slengere. Ragnhild Stolt-Nielsen sier hun var ukjent med at det forelå noe samarbeid.

— Jeg fikk etter valget vite at jeg fikk plass i bystyret på grunn av de mange slengerne, men har hele tiden trodd at jeg fikk slengerne fra kolleger på universitetet.

Heller ikke Henning Warloe eller Thomas Johannessen kjente til noe samarbeid mellom Frp og Høyre.

Det er høyst uvanlig at grupperinger i to partier samarbeider på denne måten. Martin Smith-Sivertsen er lite fornøyd.

— Det å gi hverandre slengere er en adgang man har, og som man ikke kan gjøre noe med, men å gjøre det organisert har jeg ikke sans for.