Dersom Høyre og Fremskrittspartiet kommer til makten i Bergen er det ingen grunn til å tro at det vil bli jobbet aktivt for å realisere en bane fra sentrum til Nesttun. I Fremskrittspartiet er alle mot bybanen, i Høyre har de få bybaneentusiastene mistet troen på prosjektet.

Sa ja med forbehold

— Vi står på Bergensprogrammet, sier alle kandidatene, og mener bystyrets vedtak fra 1999. Det inneholder forutsetninger om statlig medvirkning, som Høyre ikke tror staten følger opp.

Bystyret konstaterer i vedtaket fra 1999 «at en bybane eller lyntrikk vil kreve statlig medvirkning finansielt.»

Det heter om den statlige støtten til kollektivtransporten at denne «gis den samme forholdsmessige støtte som i Oslo.»

Og det heter om bybanetraseen at denne skal bygges etappevis «og utnyttes som kollektivkorridorer frem til bybanen/lyntrikken kan starte opp.»

Dette kompromisset ble forhandlet frem mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Høyres Inger-Margrethe Presterud var mester for formuleringene. I Høyre oppfattet og oppfatter man vedtaket slik at Høyre kan hoppe av bybanen dersom staten ikke oppfyller kravet om statlig medvirkning. Mye tyder på at Høyres bystyremedlemmer vil lete etter første anledning til å hoppe av.

Ikke særlig optimistisk

Dette sier Høyres kumulerte om bybanen:

Monica Mæland: - Jeg tror kanskje vi får en bane om 20 år. Nå bør vi sette busser på bybanetraseen og få vekst i kollektivbruken. Det er det mest fornuftige økonomisk.

Herman Friele: - Jeg tror ikke bybanen blir bygget. Staten er ikke villig til å betale. Og hvorfor skal man ha en bane når det viktigste er å få opp andelen kollektivtrafikk til lavest mulig kostnad. Da er buss best.

Bjørn-Frode Schjelderup: - Buss gir mye større fleksibilitet enn bane. Derfor bør bussen inn på bybanetraseen.

Lise Wergeland Strømmen: - Egentlig er jeg ikke veldig optimistisk på grunn av økonomien i bybanen.

Knut Opheim: - Flere må reise kollektivt. Men ut fra de signalene som kommer fra staten tviler jeg på viljen til å betale det bybanen koster.

Berit Hella: - Det er vel ingen i Høyre som tror på at dette er den beste løsningen. Dette er en løsning få i Bergen får nytte av. Hva med Åsane?

Harald Victor Hove: - Jeg har ikke tro på at det blir bygget en bane, og det uavhengig av det som skjer i Bergen. Staten vil ha utredet buss kontra bane, og da taper banen.

Christopher Brun: - Etter å ha vært en av pådriverne for bybane i Høyre, har jeg begynt å miste troen. Staten har sagt at kommunen må bevise at ikke to milliarder brukt på andre kollektivalternativer gir bedre effekt. Det kan godt være vi trenger en bane i 2030. Men nå får vi mer igjen for pengene ved å lage bussfelt.

Hilde Onarheim: - Miljømessig har jeg tro på bybanen, men vi skulle startet for mange år siden. Nå tviler jeg på det økonomiske og er ganske skeptisk.

Henning Warloe: - Hvis staten har tro på den og staten er villig til å betale mellomlegget, så er det greit. Transportmessig kan det være en god løsning, men det blir for dyrt i forhold til alternativet.