Men hovedvekten av selskapene han eier, har han ikke oppgitt.

Bergens Tidende har tidligere omtalt kommunens politikerregister, der bystyrepolitikere, varamedlemmer og byrådsmedlemmer bes om å registrere sine økonomiske interesser.

Ordningen er vedtatt av bystyret og er frivillig. Fem personer har tidligere gitt beskjed om at de ikke ønsker å gi opplysninger. Det er ordfører Herman Friele, byråd Trude Drevland, Sigurd Galtung Døsvig, Søren Wiig og Johan Horn. Samtlige er fra Høyre, minus Galtung Døsvig som representerer Frp.

Nå har Wiig og Horn registrert seg likevel.

— Ikke behov før

Bystyrepolitiker Johan Horn, som er en av bypolitikkens mest velstående, har en rekke eierposisjoner og styreverv innen shipping. Han forklarer registreringen slik:

— Da jeg var ny i politikken, hadde jeg ikke noe behov for å fylle ut et slikt skjema. Da det ble oppmerksomhet rundt det, ønsket jeg ikke å sitte igjen med et stempel om at «han vil ikke være med på det som har vært diskutert i bystyret», sier Horn til BT.

Han har registrert eierinteresser i Fredheim as, Fantoft stavkirke, Norwegian Holding og Vadheim el. Chem.

- Frekt!

— Har du registrert alt?

— Hvorfor spør du om det? Det er jo veldig frekt å spørre om!

— Hvorfor det?

— Du insinuerer at jeg ikke har skrevet opp alt, sier Horn.

— Ifølge offentlig tilgjengelige opplysninger har du verv i flere selskaper enn det du har oppgitt. Stemmer ikke det?

— Jeg likte ikke det spørsmålet. Men jeg skal svare. På skjemaet jeg har levert til bystyret, har jeg skrevet «pluss en rekke andre aksjeselskaper uten særlig aktivitet». Det dreier seg om aksjer, styreverv og aksjeutbytte, forklarer Horn.

— Sovende selskaper?

— Ja, til dels sovende selskaper.

Ifølge kredittopplysningsselskapet Creditinform dreier det seg om følgende selskaper: Vågsøy Ferdigbetong, Einar Lem as, Paletten as, Stein Line as, Løgavlen dolomitt as, Fønix skipsaktieselskapet as, Jacob Kjøde as, Clyve as, Fabo as, Steinbjørn as, Johan Horn rederi as, Fantoftveien 38 as, Inger as, Barita as ks, Stein Brokers as, Hammerfall Dolomitt as, Hellviksplitt as, Edelsplitt as, Vågsvåg as og Norwegian Edelsplitt as. Paletten, Fønix og Steinbjørn er under avvikling.

Samtlige selskaper er familieselskaper.

- Strålende tiltak

Partikollega Søren Wiig mente at det første registreringsskjemaet som ble utdelt ville ha tvunget ham til å gi ufullstendige opplysninger.

— Jeg hadde et representantskapsverv, men det ble ikke spurt etter det. Da var det bedre å ikke registrere seg enn å gi uriktig informasjon, sier Wiig.

Nå har han ikke lenger dette vervet, og sier han ikke ønsker å bli oppfattet som en som er mot offentlighet.

— Jeg synes registeret er helt ok. Åpenhet er vårt fremste forsvar mot korrupsjon, og dette er et strålende tiltak. Jeg synes andre også burde registrere seg, selv om jeg skjønner at det for Herman (Friele) ville ha blitt en full dagsjobb å oppdatere det, sier Wiig.