22. juni reiser Høyre-politikerne til Flesland for en omfattende Europa-turné.

I løpet av kort tid skal de innom følgende byer:

  • Nice
  • Lyon
  • Amsterdam
  • Porto

BlandingFormålet er å undersøke bybanene i de forskjellige byene. I Porto har man blant annet nylig fått på plass en ny bybane, finansiert med EU-midler. Denne er mer som en blanding av bybane og T-bane.

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Dag Skansen, sier det er klare bakgrunner for reisen.

— Vi står overfor flere dilemmaer når det gjelder bybanetraseen til Åsane. Det er teknisk kompliserte avgjørelser vi skal fatte.

De ønsker å gi bystyregruppen mest mulig legitimitet i de beslutningene de skal fatte.

— Denne turen vil gi ekstra kunnskap og erfaringer, sier Skansen.

UtsetterÅrsaken til at de kan reise så sent i år er at det ikke kommer noe avgjørelse om Bybanen før sommeren. Opprinnelig skulle politikerne i bystyret fatte et vedtak om trasévalg før sommeferien. Det skjer ikke før tidligst til høsten. Saken er nå ute på høring. Flere høringsinstanser, deriblant Riksantikvaren, har bedt om utsatt svarfrist.

— Ifølge fagetaten rekker de da ikke få saken frem til bystyret før ferien, sier Skansen.

Reagerer

Nestleder i Komité for miljø og byutvikling, Erlend Horn (V), reagerer på at byrådet nå ser ut til å utsette saken om trasévalg for Bybanen til Åsane til etter stortingsvalget.

— Dette må ikke utsette byggestart. Å detaljregulere Bybanen til Åsane er ikke gjort i en fei, uansett hvilken trasé vi ender opp med. Atsaken nå først blir behandletetter stortingsvalget i bystyremøte den 25. september, er potensielt svært uheldig.

— Jeg kommer til å etterlyse en forsikring om at utsettelsen ikke medfører en forsinkelse i selve byggingen av Bybanen til alle bydelene.

Han er heller ikke begeistret for at opposisjonen må lese om saken avisen. Signalene tidligere har vært at saken kommer opp i bystyret i juni. Horn etterlyser nå svar fra Filip Rygg om hvilken fremdrift byrådet ser for seg

— Mitt spørsmål til Filip Rygg er når kan vi forvente at denne saken blir behandlet av bystyret. Jeg må forholde meg til offisiell informasjon fra byråden, ikke uoffisiell informasjon fra fagetaten.

PÅ TUR: Dag Skansen og Høyres bystyregruppe skal reise på bybanehopping gjennom Europa.
ALEXANDER WORREN (ARKIV)