KARI PEDERSEN

— Å få mer igjen for pengene kan ikke gjelde demokratiet. Det går jeg aldri med på, sier Jannicke Haugan Larsen, fylkestingsmedlem for Høyre.

I går gikk Høyres unge regionforkjemper på talerstolen i fylkestinget med en sterk appell om å opprette folkevalgte regioner til erstatning for dagens fylkeskommuner.

— For meg handler dette om å desentralisere makt og myndighet, sier hun.

I spørsmålet om folkevalgte regioner er Haugan Larsen på kollisjonskurs med partileder Erna Solberg.

— Men jeg har sjekket partiprogrammet. Der står det bare at dagens fylkeskommune skal avvikles. Jeg har altså ryggdekning i programmet, sier den nyutdannete statsviteren.

Jannicke Haugan Larsen er fullt klar over at hun som regionsforkjemper representerer et mindretall i Høyre.

— Men det rører på seg i partiet, vi har gående en debatt, sier hun.

Resten av partiets fylkestingsgruppe vil i dag sammen med Frp stemme mot å lage et nytt tredje forvaltningsnivå, slik Distriktskommisjonen har foreslått. Et klart flertall i fylkestinget går inn for regioner.

Fylkestinget vil støtte utspillet fra Vestlandsrådet om å sette i gang en utredning av hvordan samarbeidet i Vestlandsrådet kan utvikles til en erstatning for dagens fylkeskommuner.

Også fylkestinget i Sogn og Fjordane vil støtte at det blir laget en slik utredning, sier fylkesordfører Nils R. Sandal.

I Møre og Romsdal er skepsisen utbredt til å gjøre Vestlandsrådet om til en folkevalgt region. Et flertall vil gå mot en slik utredning når fylkestinget i dag behandler saken.

— Vil Møre og Romsdal dermed melde seg ut av dagens Vestlandsråd?

— Nei, det vil vi ikke, sier fylkesordfører Jon Aasen og legger til: - Men vi ønsker ikke med åpne øyne å gå inn i en region som strekker seg fra Molde til Sola. Sier vi ja til det, sprekker hele fylket.