Det kommer fart i statstilskuddet til kollektivtrafikken i de store byene til neste år. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro får Bergen 30 millioner friske kroner som kan brukes til hyppigere avganger og billigere billetter. Sammen med de 53 millioner kronene som kommer fra fylkeskommunen, har Bergen dermed over 80 millioner kroner til kollektivtrafikken neste år. Men pengene kommer ikke uten vilkår.

Belønningsordning

— Dette skal være en belønningsordning. Storbyene må vise til hva de gjør for å få til en overgang fra privatbil til kollektive transportmidler, sier politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet.

Han kan ikke bekrefte beløpet fra staten. Det blir først offentlig når statsbudsjettet legges frem i begynnelsen av oktober.

— Virkemidlene må virke. Poenget er ikke at departementet skal bestemme dette, men det må kunne dokumenteres at de har en effekt. Grunnen til at midlene kommer nå, er at byene skal kunne iverksette trafikkbegrensende tiltak samtidig som kollektivtilbudet blir bedre. Slik at du slipper bare å gjøre noe negativt, sier Bjørlo.

Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får flertall og danner byråd sammen vil de to partiene fjerne kollektivfeltet i Lars Hilles gate, gjenåpne Festplassen for parkering og avvikle gratisbussen som frakter folk fra Nøstet og ByGarasjen til sentrum. I tillegg lover de to partiene å avvikle restriksjoner på bygging av parkeringshus i sentrum.

Peker i negativ retning

— Dette er ikke akkurat et tiltak som peker i en positiv retning. Det skal ikke ligge noen automatikk i få disse midlene i 2004. Man må mene alvor om at man vil ha flere over fra privatbil til kollektive transportmidler om man skal få noen belønning, sier Bjørlo.

— Alle erfaring viser at dersom du skal få til en slik overgang må du bruke både positive og negative virkemidler.

Fra 2005 er tilskuddene avhengig av resultatene av satsingen. Kan det påvises at kollektivandelen øker og veksten i biltrafikken dempes eller trafikken reduseres, blir det mer penger fra staten. Men får ikke et Høyre/Frp-byråd startmidler fra statene, blir det svært vanskelig for de to partiene å få fart i kollektivtrafikken. I verste fall blir det heller ikke penger i 2005.

En løsning for de to partiene, kunne vært å legge kollektivtrafikken ut på anbud, og på denne måten kanskje fått mer kollektivtrafikk ut av pengene. Problemet her er at det nylig er inngått såkalte kvalitetsavtaler med selskapene, som setter bom for konkurranseutsetting de neste fire årene.