— Det avhenger av hvordan det går med bybanen til Flesland. Vi vet ingenting om dette ennå. Alt er i det blå, sier høyretopp Monica Mæland til Bergens Tidende.

— Høyre står bak vedtaket om å bygge bybane til Nesttun, som en del av Bergensprogrammet I. Dersom Høyre og Frp får flertall i det nye bystyret som velges i høst, hvilke følger vil det få for Høyres standpunkt til å bygge bybane helt til Flesland?

— Vi har stilt oss bak Bergensprogrammet, som innebærer bygging av bybane. Det gjelder også for Bergensprogrammets del II, som innebærer bygging av bybane helt til Flesland, selv om dette ennå ikke er vedtatt, sier Monica Mæland, som understreker at Høyre er til å stole på i denne saken.

— Men det er bred skepsis i Høyre mot bybane, legger hun til.

— Hvordan ser da partiet på en mulig videre utbygging av bybanen til Åsane og Fyllingsdalen?

— Høyre vil i hvert fall ikke delta i noe slikt før banen til Flesland er kommet drift og vi ser hvordan det går. Vi er opptatt av å få kunnskap på bordet, og vi er jo klar over at verden endrer seg, sier Monica Mæland.