Avgiftene i Danmark senkes med rundt 50 kroner per spritflaske, og KrF frykter at nordmenn på dansketur skal la seg friste til å handle ekstra. — Vi må jo sørge for at vi har en grensekontroll som er tilstrekkelig. Foreløpig vet vi at avgiftene settes ned i Danmark, og det kan skje flere steder. Det gjør at vi må se på hvilke tiltak vi kan sette i gang, sier KrFs parlamentariske leder, Jon Lilletun, til TV 2. - Vi har en norsk alkoholpolitikk som bygger på å begrense tilgangen og et prisnivå som skal holde forbruket nede. Dette bør vi beholde, mener Lilletun.

Men Per-Kristian Foss (H) avviser utspillet fra regjeringspartneren KrF. Finansministeren vil ikke ha nye regler eller sette inn flere tollere når avgiftene på vin og brennevin settes kraftig ned i våre naboland.

Ifølge TV 2 vil sågar avgiftene på øl, vin og brennevin settes ned også her i landet fra nyttår - stikk i strid med KrFs alkoholpolitikk. - Rusbrusavgiften øker. For ikke å ta inn mer i samlede alkoholavgifter går de andre noe ned, bekrefter Foss.