• Det vil være dumt å avvise en slik løsning når vi vet at staten bidrar så lite som de gjør, sier høyrebyråd Harald Victor Hove.

Det er et tverrpolitisk krav at staten bidrar med midler til Bybane-utbyggingen. Det er også på det rene at prosjektet må delfinansieres av bompenger.

— Problemet er at ingenting tyder på at disse pengene kommer. Da må vi være villige til å diskutere rabattordninger og hvordan de skal innrettes i fremtiden, sier Hove.

Han understreker at Høyre ikke vil gi noen garantier om økning av bompengene. Hove vil heller ikke tallfeste en eventuell økning.

— Vi har ikke satt noen tall, og vi gir ingen løfter. Det vi sier er at det vil være dumt av oss å avvise at vi er villige til å diskutere rabattordningen når vi vet at staten bidrar så lite som de gjør, sier han.

Hove avviser at det er intern uenighet i partiet på grunn av bompengespørsmålet.

— Det er jo ingen i Høyre som liker bompenger. Vårt primære mål er å øke det statlige bidraget, men når det ikke skjer må vi diskutere hva det betyr.

Si din mening i kommentarfeltet under!