Alder
1 Erna Solberg 47
2 Øyvind Urheim Halleraker 57
3 Henning Warloe 47
4 Eivind Nævdal-Bolstad 21
5 Ragnhild S Stolt-Nielsen 39
6 Tom-Christer Nilsen 39
7 Torill Eidsheim 38
8 Harald Victor Hove 25
9 Liv Kari Eskeland 43
10 Inger Johanne Sjong 74
11 Jan Arthur Nilssen 19
12 Birthe Taraldset 37
13 Siv Høgtun 43
14 Rikke Sjøberg 23
15 John Torgeir Torsvik 47
16 Iril K Schau Johansen 37
17 Børge Lunde 35
18 Johan R P Giertsen 51
19 Anne Lorgen Riise 37
20 Inge Reidar Kallevåg 50
21 Herman Friele 65