MARIANNE RØISELANDGUNNAR WIEDERSTRØM Marianne.roiseland@bt.no

I ytterligere to lokallagsstyrer er misnøyen med fylkesledelsen formidabel. Og i mange av de 15 lokallagene advares det mot aktivitetstørke og stilstand under valgkampen.

– Blir det ikke nå et ekstraordinært årsmøte får dere se et skikkelig opprør, varsler Kjell Einar Nilsen i Odda.

Rasende Bergens Tidende har ringt rundt til en rekke lokallag i Hordaland Frp. 13 av disse skal ha styrebehandlet kravet om nytt årsmøte og sender nå skriftlige krav om nytt møte til fylkesledelsen. I partivedtektene heter det at fylkesstyret plikter å innkalle til nytt fylkesårsmøte dersom en tredel av lokallagene krever det. I Hordaland holder det at ti lokallag fremmer et slikt krav.

Flere lokallagsledere er mektig irritert over at fylkesstyret ikke behandlet kravet på møtet sist fredag. Nytt møte i fylkesstyret er først satt til 12. mars.

– Tiden løper fra oss. Vi må lese i avisen hvordan vi skal gå frem for å nå igjennom med kravet om nytt årsmøte. Vi får ingen beskjeder fra fylkesledelsen, sier Nilsen.

Hevder trenering Han mener fylkesstyret bevisst trenerer saken for å hindre at stortingslisten endres. Fristen for å endre listen går ut 31. mars.

Kjell Einar Nilsen mener Hordaland Frp må sette sammen en ny stortingsliste.

— Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter, Sigrun Sangolt Natås og Terje Knudsen må bli enige seg imellom hvordan de vil fordele de fire fremste plassene, sier Nilsen.

Han tror er umulig å oppnå ro i partiet før stortingslisten er endret og begge fløyene er representert.

Legger ned lag Flere av Frp-lagene truer med å legge ned sin virksomhet, dersom ikke fylkesstyret snarest behandler deres krav.

Audun Sætre i Fitjar spår at styret kommer til å nøye seg med å drive lokalpolitikk og at virksomheten i praksis legges ned etter neste årsmøtet. I Fitjar er frustrasjonen så stor at de ikke engang gidder å be om nytt møte.

– Vi skulle gjerne ha avholdt nye møter, men med den sammensetningen vi har både på årsmøte og nominasjonsmøte, ser vi ingen hensikt i å kreve nye møter, sier nestformann Sætre i Fitjar.

Følgende lokallag stiller seg bak kravet om nytt fylkesårsmøte: Stord, Jondal, Odda, Ulvik, Samnanger, Masfjorden, Fjell, Sveio, Austrheim, Fedje, Sund, Tysnes og Austevoll.

I Austrheim Frp krever styret ikke bare nytt nominasjonsmøte og ekstraordinært årsmøte.

– Vi forlanger også nye valg på delegater til årsmøte og nominasjonsmøte. Det vil være det riktigste sett i lys av det som har skjedd, sier formann i Austrheim Frp, Gunnar Eriksen.

Les også: Sortevik har god tid Nytt overgrep ble personalsak