12. mai besluttet Komite for miljø— og byutvikling å gi dispensasjon for oppføring av et nybygg på 12 etasjer på Ørnen fabrikkers tomt.

Bygget skulle oppføres sentralt på Vestre Strømkaien og brukes til bolig, kontor og forretningsvirksomhetforretning. Fylkesmannen i Hordaland har nå valgt å omgjøre dette vedtaket.

Fylkesmannen begrunner dette med at Komite for miljø- og byutvikling ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å innvilge dispensasjonssøknaden, og at reglene for saksbehandling ikke er fulgt.

I et begrunnelsen fra Fylkesmannen poengteres det også at et slikt bygg innebærer varig og vesentlig endring av reguleringsplan for Nygårdstangen og avvik fra kommunedelplanen.

Det konkluderes med at slike omfattende vedtak må fattes av bystyret.

Les hele vedtaksdokumenet fra Fylkesmannen her.

<b>HØYHUS:</b> Slik skulle det se ut, det 39 meter høye huset Komite for miljø- og byutvikling ga dispensasjon til å bygge i på Vestre Strømkaien.<br/>ILLUSTRASJON: ØRNEN FABRIKKER / VEIDEKKE AS