Bergheim Auto-Salg anket dommen fra Gulating lagmannsrett, men nå har Høyesterett kjæremålsutvalg avvist anken.

— Molbo-juss av verste slag. Dette er så hårreisende at det er helt utrolig. Min klient må punge ut i dyre dommer for å ha gjort en jobb kunden ba om skulle gjøres, sa advokat Leif Ericsson til BT i november.

Kunden er Helges Maskinstasjon AS. I 1999 ble en ansatt i firmaet tatt i en trafikkontroll i en Chevrolet Tahoe. Regningen entreprenørbedriften fikk servert av staten, kom som et sjokk: Svimlende 437.632 kroner. Det nymonterte baksetet gjorde nemlig at kjøretøyet ble klassifisert som personbil. Dermed ble kunden krevd for engangsavgift for personbil, samt diverse andre avgifter.

Lagmannsretten kom til at det feilmonterte setet var bilforhandlerens ansvar, og Bergheim Auto-Salg måtte punge ut med 600.000 kroner i erstatning og saksomkostninger til Helges Maskinstasjon. Inkludert renter kommer summen opp i 730.000 kroner. På toppen kommer Bergheims egne saksomkostninger. I sum: Nesten én million kroner.

BAKSETET: Bilforhandleren må betale boten, mens kunde Helge Hamre (bildet) slipper straff.
Arkivfoto: Bjørn Erik Larsen