Flertallet i komite for miljø og byutvikling gikk imot byrådets innstilling om at bygget i svingen der Nøstegaten møter Jonsvollsgaten, skulle være 21 meter høyt, det vil si syv etasjer.

Nå får utbyggerne Neumann Eiendom bygge 27 meter også der. Til gjengjeld skjæres tre meter av bredden på bygget, noe flertallet mente ville gi bedre sol— og utsiktsforhold til småhusbebyggelsen bak.

– Jeg ville heller hatt en nedtrapping av høyden, av hensyn til bebyggelsen rundt. Men jeg ser poenget til flertallet, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF).

Bolig, teater og næring

Kun SV og RV stemte imot reguleringsplanen. Dermed blir det fire bygg i ni etasjers høyde langs Nordre Nøstekai, der det skal lages offentlig tilgjengelig kaipromenade. En ny Teatergarasje er også en del av prosjektet. Flere politikere roste Neumann Eiendom for å ha hatt tålmodighet og å ta til seg signalene politikerne hadde gitt.

– Tiden har jobber for planen, og jeg tror de fleste er enige om at resultatet er veldig bra, sa komitéleder Anne Gine Hestetun.

Hun gikk kraftig i rette med kritikken som kom frem i et leserinnlegg i gårsdagens BT, der velforeningen i området mente at utbyggingen brøt med vedtaket om at maks byggehøyde i strandsonen skal være 16 meter.

– Det har hele tiden vært 27 meter som har vært grensen på Nøstet, sier Hestetun.

Tredje forsøk

For Neumann Eiendom er dette tredje forsøk. Først lanserte de et tårnhus som raget 40 meter til værs. Byrådet støttet løsningen, men tårnhuset møtte motbør i komiteen. Neumann lanserte så et alternativ med fire blokker. Utbyggingen holdt seg under 27 meter, men ble forkastet som for massiv. Nå er høyhusene blitt smalere og mer av utbyggingen skjer under bakken.

Planen er å bygge rundt 100 leiligheter, i tillegg til næringslokaler på gateplan og Teatergarasjen. Neumann har tidligere antydet at byggene kan stå ferdig i 2010.

Reguleringsplanen skal sluttbehandles i bystyret, etter planen 15. oktober.

SLIK BLIR DET: Dette er modellen over reguleringsforslaget som komité for miljø- og byutvikling vedtok i går. MODELL: BJERK & BJØRGE AS ARKITEKTER