– Da tar vi med på kjøpet at bompengesatsene må bli høyere. Men på den annen side sparer vi enorme beløp i rentekostnader på bompengelånet, som vi ellers måtte belastet trafikantene, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Terje Ohnstad.

Det var på et møte i formiddag de tre partiene ble enige om å gå for denne linjen. Tanken har vært der en tid, men både Terje Ohnstad og Sps Kjersti Toppe medgir at fylkesrådmann Paul M. Nilsens resonnement i BT fredag ga dem et ekstra puff.

Milliard-renteregning

Der hevder Paul M. Nilsen blant annet at en bompengeperiode fra 2010 til 2025, slik byrådet i Bergen går inn for, vil dra med seg rentekostnader på godt over to milliarder kroner. Disse rentene må betales av trafikantene, i tillegg til at de betaler det det faktisk koster å bygge Bybanen til Lagunen, Ringveg vest til Liavatnet og en mengde mindre veitiltak.

Terje Ohnstad sier til bt.no at de så langt ikke har regnet på hvor mye bompengesatsene må heves for å komme i mål med nedbetalingen av de store investeringene på bare ti år.

Men det er antydet at en økning på 25 prosent kan klare seg, ettersom rentekostnadene jo blir flere hundre millioner kroner lavere.

Statens andel varierer

En økning på 25 prosent fra dagens gjennomsnitt i bompengeringen, som er kr. 7,40, gir et beløp på kr. 9,25. Hva dette ender med, henger også sammen med størrelsen på den statlige delen av bompengepakken.

Byrådets forslag til bompengesøknad forutsetter 200 millioner statlige kroner, bevilget gjennom fylket, hvert år fra 2010 til 2025. Det gir en statlig andel av bompengepakken på over 50 prosent.

Med bare ti års nedbetaling og 200 millioner årlig fra fylket, vil den statlige delen falle til mellom 25 og 30 prosent. Også det er en faktor som teller med i beregningen av størrelsen på bompengene.

Redd for mindre trafikk Byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, KrF, sier at de har vært opptatt av å holde et bompengenivå som ikke fører til nedgang i trafikken og dermed mulig bortfall av inntekter.

– Vi mener også at en bompengepakke med lang nedbetaling lettere lar seg samordne med en Bergensregionpakke som vil komme om få år.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener derimot at en bompengeordning som løper helt frem til 2025 vil stå i veien for igangsetting av nye prosjekter, som forlengelsen av Bybanen fra Lagunen til Flesland.

Er det bedre å betale mer og bli ferdig før? Si din mening!

BYGGETRINN 2: Slik vil det se ut ved Liavatnet når Ringvei vest er kommet dit, formodentlig i 2013.ILLUSTRASJON: NORCONSULT