• Mobil: Klikk her for grafikk. Det ikke er noen ny trend at de store konstruksjonene til en plattform lages ute i verden før de fraktes til norsk sokkel.

Det sier Hans Henrik Ramm, strategisk rådgiver i oljebransjen.

— Det har lenge vært slik at hovedleverandørene stort sett er i Norge. Men disse har ofte satt en stor del av det enklere fabrikasjonsarbeidet til utlandet. Tradisjonelt har det vært arbeid som krever mindre teknologi og kompetanse, sier Ramm.

Over halvparten norsk

Etter at flere store offshorekontrakter gikk til utlandet nå i vinter, har både Norsk Industri og LO uttrykt bekymring. Men Ramm tror ikke nettoandelen av norsk innhold på en plattform er gått ned de siste 10–15 årene.

— Målt i kroner er den norske andelen av det som leveres til en plattform rundt 60 prosent. Fortsatt er det slik at norske leverandører ligger i verdenstoppen på kunnskap og teknologi. Og selv om det norske lønnsnivået har økt betydelig, har denne industrien stort sett klart å kompensere gjennom økt produktivitet.

— Har det skjedd noe spesielt det siste året, når såpass mange større kontrakter har gått til utlandet?

— Det kan skyldes flere forhold. En opplagt mulighet er at norske leverandører har tatt for mye i når de priser sine tilbud. De kan ha tenkt at det er såpass mange jobber at det ikke er så farlig om vi mister noen. Og så har de kanskje mistet flere enn de hadde trodd. Et annet forhold er jo at den norske offshoreindustrien får stadig mer å gjøre ute i verden, og derfor har begrenset kapasitet.

— Den store operatøren Statoil har i mange år sett seg tjent med et tett samarbeid med sine store leverandører. Da fletter kunde og leverandør sammen folk som kjenner hverandre, har tillit til hverandre og som reduserer behovet for kontroll og oppfølging. Men det kan hende at Statoil nå ser seg tjent med å drive mer priskonkurranse eller «lære opp» flere utenlandske leverandører. For slike store prosjekter er forholdet mellom priskonkurranse og tett samarbeid en vanskelig balansegang, sier Ramm.

Flytte mer ut

Odd Naustdal, informasjonssjef på Kværner på Stord, sier at konkurransesituasjonen i nybyggbransjen er tøff.

— Vi merker særlig konkurransen fra Asia godt. I offshore er det verdensmesterskap hver gang en kontrakt skal tildeles, sier han.

Etter å ha tapt flere oppdrag til utlandet ser nå Stord-verftet på hvordan de skal øke egen konkurransekraft. Et av tiltakene som vurderes er å flytte mer av prefabrikeringen til utlandet.

— Vi bygger jo ikke bare på Stord. Vi har i mange år samarbeidet med polske verft. Vi er avhengig av å ha en del av produksjonen i utlandet, både av hensyn til pris og kapasitet, sier Naustdal.

Stord Kværner har godt med arbeid de neste par årene, men etter det er ordrebøkene slunkne. Men Naustdal er ikke bekymret for fremtiden.

— Det kommer stadig nye utbygginger på norsk sokkel, og vi har tro på at vi skal klare å konkurrere. Vi vil være en livskraftig industri på Vestlandet i fremtiden, også, sier han.