— Det er veldig viktig for fylket å få denne kontakten inn i regjeringen. Vi vet at de ikke glemmer hvor de kommer fra, sier Sandal (bildet).

Han tror utnevnelsene vil gjøre det lettere for fjordafylket å få forståelse for lokale saker i storting og regjering.

— Når vi jobber for å få midler til veibygging og rassikring er det er en stor fordel at vi har å gjøre med en statsråd som kjenner sakene, påpeker fylkesordføreren.

Nils R. Sandal er ikke bekymret over at departementene for olje- og energi, næring og fiskeri alle får statsråder fra Nord-Norge.

— Jeg tror ikke det vil bli noe negativt for Vestlandet. Dette er personer som kjenner distriktene, og i tillegg er utfordringene i nord og i vest i stor grad felles, sier han.