MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bt.noFerske satellittbilder fra Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling i Bergen viser høye algekonsentrasjoner i tre strømvirvler på strekningen Kristiansand — Egersund. Det er også høye algekonsentrasjoner ved Jærens rev.- Satellittbildene forteller ikke om dette er Chattonella-algen. Derfor må det tas vannprøver i det aktuelle området for å få fastslått algetypen, sier forskningsleder Lasse H. Pettersson til Bergens Tidende. Gunstig tid Den fryktede Chattonella har vist seg å være en svært hardfør alge. Den trives like godt i Florida som i våre betraktelig kaldere norske farvann. Pettersson vil ikke spå noe om hvor lenge algeblomstringen utenfor Sørlandskysten vil vedvare. I tiden fremover renner det mer elvevann i havet og det gir algene ny næring, samtidig som det blir lysere og lysere dager. Dette er også gunstig for algeblomstringen. Tidligere erfaringer viser at blomstringen gikk over etter to-tre uker.Men det er også i den perioden det er kaldt i vannet at laksen i merdene er mest følsom for stress. Pettersson overlater til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet å gi råd til lakseoppdretterne. Informasjonene som senteret henter fra den amerikanske Orbview-2-satellitten forteller hvor det er nødvendig å være på vakt. Ingen fare Bilder datert 26. mars viser store konsentrasjoner av fargestoff 40-50 kilometer vest for vestlandskysten i området fra Jæren nord til Sognefjorden. - I øyeblikket er algene så langt unna at det ikke representerer noen risiko for oppdretterne i Hordaland, sier Pettersson.