Glimt fra BTs arkiv

I Bergens Tidende sto det den 20. juni 1966 en artikkel på trykk om høybygg ved Åstvedtvågen. Denne lille BT-reportasjen som ikke er mer enn vel 40 år gammel, viser at det ikke trenger å gå så lang tid før det har skjedd store forandringer i et område.

Bergens Tidende 20. juni 1966:

”Høybygg ved Åstvedtvågen

Det første av Åstvedtvågen Borettslags to høybygg er nå kommet opp i full høyde mens grunnmuren står ferdig for det andre. De to boligblokkene blir hver på 9 etasjer og får til sammen 126 leiligheter. Av dette blir 90 to-romsleiligheter på 56 kvm., 18 to-romsleiligheter på 61 kvm., og 18 en-romsleiligheter på 34 kvm. 30 av leilighetene er avsatt til yrkesvalghemmete og Åsane kommune har kjøpt ti leiligheter til kommunale arbeidstakere og lærere.

— Opprinnelig var det planen at vi skulle ha den første blokken ferdig i annet kvartal i år og den neste blokken i siste kvartal, men av forskjellige grunner kom vi i gang senere enn planlagt slik at det hele er forskjøvet med to måneder, forteller arkitekt Erik Dogger til ”Bergens Tidende”.

Den herskapelige villaen

I tillegg til høyhusene som var under bygging på bruksnummer 15 ”Finnheim” under Tertnes, viser bildet en herskapelig villa som lå ved siden av den øverste blokken. Denne villaen ble bebodd av Adolf Andreas Andersen (1884-1969) og konen Susanne f. Nilsen (1889-1972).

Adolf og Susanne ble gift i 1911 og fikk fire barn som levde opp, dette var Finn Selliken f. 1912, Gerd f. 1915, Per Selliken f. 1918 og Aud f. 1920. Barnebarnet Pål Selliken forteller at Susanne skal ha fått eiendommen i morgengave og at selve huset skal ha blitt bygget i 1918.

En geskjeftig mann

Vi må kunne kalle skipsreder Adolf A. Andersen en geskjeftig mann. I perioden 1919-1925 var han ordfører i Åsane kommune (Aasene herred). Han var dessuten skipsreder, gårdbruker, revisor og disponent. I 1918 gikk Adolf A. Andersen aktivt inn for at kommunestyret i Åsane burde søke om å få påbegyndt veianlegget Eidsvåg-Bergen rundt Eidsvågnesset.

I tillegg tok han initiativ til å få opprettet et eget bilruteselskap i Åsane. Resultatene lot ikke vente så lenge på seg, kommunestyret opprettet en kommunikasjonsnemnd med skipsreder Andersen som formann. Aasane Automobillag A/S (senere Åsane billag) ble stiftet 22. mars 1922 og veien rundt Eidsvågnesset ble åpnet i 1930.

Villaen er borte, men minnene lever

Pål Selliken, barnebarn av Adolf Andersen og kona Susanne, minnes villaen og eiendommen slik:

— Huset var ganske riktig stort. Jeg husker, tror jeg, nokså nøyaktig hvordan det så ut innvendig.

I første etasje var det kjøkken med grovkjøkken og spisskammers. I tillegg var det spisestue med utgang til en fliselagt gang bort til lysthuset, desuten sommerstue, stue og farfars kontor. I midten var det en stor hall, hvor det kom lys ned fra glasstak helt oppe. Veggene var panelt med en slags mørk tømmer. Fra hallen gikk det en bred trapp opp til andre etasje og gelenderet gikk hele veien rundt og var utskåret som en slange.

I andre etasje var det fire soverom + bad og garderobe. Det var også en del rom i andre etasje hvor tjenestefolkene holdt til, bl.a.med systue. Dessuten var det også noen rom i tredje etasje.

Sommerhus for bygjester

Der hvor den nederste blokken i dag ligger, eller litt til høyre for denne, hadde de et sommer hus som huset inviterte gjester fra byen sommerstid. Fra hovedhuset og ned til dette sommerhuset var det laget trapper og murt gangveier, og det var en fontene i fronten av huset.

Dessuten var det opparbeidet en flott hage rundt villaen, med bla. store rhododendron.

Naust og badehus med egen kai

Rett nedenfor der hvor den nederste blokken ligger i dag, hadde de egen kai med et stort naust eller badehus. Kaien er der fortsatt, mens selve huset er borte, selv om en del av grunnen fortsatt ligger der.

Etterlyser bilder av villaen

Så vidt vi har bragt på det rene, ble Andersens villa revet på slutten av 1960-tallet. Som mange vet, holder Åsane historielag og Åsane bygdeboknemnd på med innsamling av gamle bilder fra Åsane. Vi har ikke andre bilder av villaen, og spør derfor våre lesere om noen har bilder som viser mer av Andersens villa og hageanlegget rundt. Ta i så fall kontakt med oss! mailto:marianne.herfindal.johannessen@broadpark.no.

Er det ellers noen som drar kjensel på de øvrige husene på bildet? Skriv gjerne en kommentar under.

Aktuelle lenker

Biltrafikk uønsket i Åsane

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Tertnes

Åsane Historielag om Åstveit

Bildetekst fra avisreportasjen:"Den første av de to høyblokkene ved Åstvedtvågen er kommet opp i full høyde. Det store herskapelige huset til høyre hører med til eiendommen. Det var påtenkt som sosialskole, men departementet har nå bestemt at skolen skal ligge i Stavanger."
Birkhaug og Omdal 1966, BTs arkiv
ORDFØRERBOLIG: En tidligere Åsane-ordfører hadde bolig i den herskapelige villaen på Tertnes.
BT