– Jeg synes dette er en god idé. De siste årene har vi opplevd at regjeringen har skåret ned på den statlige kontantstøtten. For mange vil beløpet de får fra NAV etter hvert begynne å bli i snaueste laget, sier Krf-lederen.

Han forteller at KrF vil foreslå å øke den statlige kontantstøtten igjen.

– Og det vil vi få flertall for i neste stortingsperiode, sier en skråsikker Høybråten.

– Vil ikke slike lokale forslag ødelegge for dere sentralt i KrF?

– Nei. Når vi får gjennomslag for å trappe opp kontantstøtten, vil grunnlaget for den kommunale støtten falle bort, og pengene kan brukes til andre ting.

– Tror du forslaget er realistisk å gjennomføre?

– Noen steder kan det være mulig, men det blir neppe en generell ordning.

– Er det ikke da bare et provokativt utspill for å markere en gammel Krf-sak?

– I så fall kan det inspirere til debatt om kontantstøtten. Og det er bra, sier Dagfinn Høybråten.

Lokalt i Bergen får Rygg støtte bare av Fremskrittspartiets Tor Woldseth.

– Valgfrihet og mangfold ligger Fremskrittspartiets hjerte nært. Dette er en god idé som det er verdt å se nærmere på, sier Woldseth.

– Kontantstøtten er blitt kritisert for å være til hinder for integrering av innvandrere, opptar ikke det FrP?

– Vi er opptatt av integrering, men ser ikke kontantstøtten som hovedproblemet. Jeg er heller ikke så sikker på at det er god integrering at alle barn nødvendigvis skal tas vare på av staten, sier Woldseth.