OLAV GARVIK

Det var Kåre Bakkevold som på vegne av KrF-laget på Karmøy heiste opprørsfanen på nominasjonsmøtet i Stavanger lørdag ettermiddag. Han brukte sterke ord for å fordømme det spillet han mente hadde foregått bak kulissene. Det var selve måten Høybråtens kandidatur var fremmet på som gjorde ham forarget.

Det ble likevel som en storm i vannglasset. Han ble stående nesten alene. De fleste talerne hadde varme ord om Høybråten og så frem til å få en sentral rikspolitiker til å tale fylkets sak på Stortinget og i regjeringen.

Da det kom til stykket og utsendingene gikk til votering, sluttet dessuten både Bakkevold og resten av Karmøy-utsendingene seg til den kraftige applausen som førte partilederen fra Akershus helt til topps på rogalandslisten.

— Udemokratisk prosess

Det var ikke misnøye med Høybråten i seg selv som lå bak murringen på Karmøy, men snarere frustrasjon over at ikke deres egen kandidat - ordfører Kjell Arvid Svendsen fra samme kommune - nådde opp på en av de to øverste (og sikre) plassene. Svendsen er for øvrig leder av Rogaland KrF.

— Jeg har reagert på at det har vært en sentralstyrt prosess. Høybråten burde ha stilt i Akershus, der han hører hjemme. Det er rett og slett en udemokratisk prosess vi har vært vitne til, hevdet han.

Men dette ville ikke lederen av nominasjonskomiteen ha sittende på seg. Det var overhodet ingen fra sentralt hold som hadde grepet inn og styrt det som skjedde i Rogaland, sa lederen.

- Ikke om de skyter meg!

Like før møtet begynte var det en rasende Bakkevold som møtte Bergens Tidende:

— Det er lagt et utilbørlig press på meg for å la være å rette kritikk mot at Høybråten skal stå på topp. Det er truet med at vår kandidat fra Karmøy til og med vil bli skjøvet ned fra tredje til fjerde plass, eller enda lenger ned hvis jeg ikke lot være å kritisere. Det er så hårreisende at jeg knapt finner ord for slikt! Ingen skal greie å hindre meg i å si hva jeg mener, om de så skyter meg! Det jeg her sier må du bare skrive! sa Bakkevold som til daglig er overlege på sykehuset i Haugesund.

Boplikt?

Det vakte til dels sterk irritasjon da Karmøy-laget også satte frem forslag om at ingen som ikke er bosatt i Rogaland skal stå på listen. Med overveldende flertall ble dette avvist.

Medhaug-saken ble bare så vidt berørt i debatten. Men Bakkevold pekte på at «saken mellom Valgerd og Medhaug er ikke glemt, og nå blusser den opp igjen.»

Stridens eple, Dagfinn Høybråten, var ikke inne i salen mens debatten pågikk, men dukket opp etter avstemningen for å takke. Det var en beveget partileder som lovet å være rogalandspolitiker så godt han kunne.

Forstår frustrasjonen

I samtale med Bergens Tidende like etterpå sa han at det var en real sak av dem som var misfornøyd å lufte frustrasjonen. Han hadde stor forståelse for det. Han hadde vært spent en tid på hvordan det ville gå med nominasjonen i Rogaland, men etter at nominasjonskomiteen innstilte ham på topp, regnet han med at det ville gå bra.

— Er du forberedt på at Medhaug-saken fortsatt skal kaste skygger over partiarbeidet i Rogaland?

— Nei, jeg gjør ikke det, sa Høybråten som et stykke på vei regner seg som rogalending, ettersom han er født på Sandnes og bodde der de første tre barneårene mens faren arbeidet som veterinær. Kona Jorunn er for øvrig fra Stavanger.

KÅRE EIKELAND (tegning)<p/>