Fra årsskiftet skal fødeavdelingen gjøres om til en jordmorstyrt fødestue som skal kunne gjøre akutte keisersnitt.

Helseministeren har dessuten satt en rekke vilkår som må dokumenteres innen 1. november om konsekvensene av endringene før de kan gjennomføres.

Foretaksmøtet i Helse Vest bekreftet vedtaket om å utvikle et offentlig nærsykehus i Florø og overføre kirurgiske og indremedisinske tjenester til Førde sentralsjukehus Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus.

— Avgjørende for meg har vært å sikre god kvalitet på behandlingen og samtidig sikre tilstrekkelig nærhet til der folk bor. Her må en gjøre en avveiing, og den mener jeg her er fornuftig. Noen vil hevde at tryggheten ligger i at alt blir som før. Jeg vil hevde at det er det mest usikre en kan ha. Jeg har mottatt så klare faglige råd at jeg ikke kan overse dem. I dette lyset var avgjørelsen lett. Men jeg har stilt klare betingelser for å gjennomføre omleggingene, seier helseminister Dagfinn Høybråten.

BEKREFTER KUTT: Helseminister Dagfinn Høybråten.
FOTO: THERESE BORGE