Fredag presenterte byrådspartnerne Høyre, Frp og KrF den politiske plattformen til det nye flertallsbyrådet. Under pressekonferansen advarte byrådsleder Monica Mæland mot å ta seieren på forskudd. Plattformen skal godkjennes av de lokale partilagene.

I KrF vil ledelsen lokalt møte sterk motstand. Motstanderne kan hente styrke fra KrFs sentrale ledelse. BT vet at partileder Høybråten tok kontakt med leder for hovedstyret i Bergen Thomas Moltu. Det skjedde mens Høyre, KrF og Frp sonderte mulighetene for å forhandle om en byrådsavtale.

Høybråtens klare råd til Moltu var: Dropp forhandlingene med Frp.

Vil dra KrF til høyre

BT er blitt informert om Høybråtens henvendelse fra personer som har gode kontakter til den sentrale partiledelsen. I følge disse er det to grunner til at man sentralt har rådet KrF lokalt til ikke å gå i byråd med Frp.

n KrF er blitt et lite parti i samarbeid med to store parti. Det vil føre til at KrF lett vil drukne i dette samarbeidet.

n KrF er et sentrumsparti. Ved å danne byråd med Frp vil partiets politikk bli dradd altfor langt mot høyre.

Det er også grunn til å tro at rikspolitiske vurderinger ligger til grunn for Høybråtens klare anbefaling. Frp legger svært stor vekt på et parlamentarisk samarbeid i Oslo og Bergen. Slike samarbeid skal gjøre det lettere for Frp å havne i regjeringsposisjon med KrF og Høyre etter valget, mener Frps politiske strateger.

— Avgjør lokalt, men...

Avtroppende gruppeleder for KrF i Bergen bystyre, Kristian Helland, bekrefter at Høybråten var skeptisk.

— Jeg hadde flere samtaler med Høybråten i løpet av disse dagene. Den grunnleggende holdningen til Høybråten er at alt skal avgjøres lokalt. Men jeg kan bekrefte at Høybråten ga et råd som gikk i en annen retning enn det som nå er resultatet, sier Helland, som også er fylkesleder i KrF.

— Hvilken retning?

— Han ønsket at vi skulle få til en løsning som var mer samlende for Bergen KrF, for det er ingen overraskelse at det er uenighet i Bergen KrF når det gjelder samarbeid med Frp.

— Så det Høybråten mente ikke var samlende for Bergen KrF var å sitte i byråd med Frp?

— Ja, sier Helland, som ikke legger skjul på at han er en av dem som har vært skeptisk til å sitte i byråd med Frp.

- For sterkt å si «advarte»

Lokallagsleder Thomas Moltu, som er tilhenger av Frp-samarbeid, bekrefter at han har hatt flere samtaler med Høybråten.

— Han har sagt det samme som han har sagt på TV, at dette er et lokalt anliggende. Så har han samtidig gitt uttrykk for at det er en krevende øvelse at KrF var i byrådsdrøftinger med Frp og Høyre. Han uttrykte at en måtte i hvert fall ha en grundig prosess i forhold til organisasjonen og innad i partiet, sier Moltu, som ellers er lite villig til å gå inn i samtalene han hadde med Høybråten.

Han avviser ikke at Høybråten ga råd, men sier det er for sterkt å si at han advarte mot å gå i byråd med Frp.

Dagfinn Høybråten vil ikke kommentere hva han har sagt til lokale tillitsvalgte i KrF under forhandlingene.

— Det sier seg selv at i den i fasen vi er i nå er det mange kontakter med partiledelsen fra lokale folkevalgte, og jeg har hele tiden forholdt meg til at ansvaret ligger lokalt, sier Dagfinn Høybråten.

GOD STEMNING: To dager etter valget gikk KrF inn samtaler med Høyre og Frp om å sitte i byråd sammen, tross i at KrFs lokallagsleder Thomas Moltu fikk råd fra partileder Høybråten om å la vær å gå i byråd med Frp.
Sunde, Helge