-Vi solgte kraftaksjer for 100 millioner kroner for en tid tilbake, og har finansielle muskler til å gjøre dette, sier ordfører Kjartan Longva til NTB.

Kommunestyret var ikke i tvil om at en del av pengene fra kommunens eget utviklingsfond måtte brukes for å berge hjørnesteinsbedriften Fundo.

-Hele lokalsamfunnet her står og faller med Fundo. Forsvinner bedriften, forsvinner det meste, sier ordføreren. Aksjekapitalen i det nye selskapet er vel 24 millioner kroner, hvorav kommunen blir sittende med 70 prosent gjennom et nytt selskap, Fundamus AS. De arabiske eierne, som før satt med 100 prosent, vil fortsatt beholde 30 prosent av aksjene gjennom selskapet Aluwheel.

Kommunen har, sammen med lokale banker, bydd 40 millioner kroner for Fundo.

Denne prisen gjorde at de gamle eierne sa seg villige til å selge mesteparten av det kriserammede selskapet.

-Ordfører Kjartan Longva sier at det ennå gjenstår en avklaring med Hydro Aluminium og gjeldsnemnda før alle brikker er på plass i det møysommelige arbeidet med å Fundo på hjul igjen.

(NTB)