TORE SEVHEIM

Nesten 2 av 3 mopeder Statens vegvesen stoppet i forrige uke var trimmet. EU innførte i 1996 et krav om maksimum topphastighet på 45 km/t. Mange trimmer nå mopeden for å få høyere toppfart. Det for å unngå farlige trafikksituasjoner, som oppstår ved lav hastighet og forbikjøringer. Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at det er farlige å ferdes i trafikken med en trimmet moped. Analysen til TØI beregner at antall ulykker kan reduseres drastisk hvis trimmede mopeder fjernes fra veiene.

-Mopeder er ikke laget for høyere hastighet enn 45 km/t. På grunn av de mange ulykkene hadde vi en stor kontroll på oppfordring fra Vegdirektoratet, sier Rune Hjelle hos Bergen Trafikkstasjon.

Han er ikke overrasket over tallene fra TØI, og sier det er tall de kjenner til.

De siste fem årene har antall skadde i mopedulykker økt med over 150 prosent i Hordaland. I 1999 ble 32 personer skadd, mens det i 2003 ble 80 personer skadd etter å ha vært involvert i en mopedulykke. I samme tidsrom ble det 30 prosent flere registrerte mopeder i fylket.

Per Kårbø i motorsykkelbutikken Kårbø Sport, mener for høy eller for lav hastighet er årsaken til økningen i antall ulykker. Før EU-regelen kom i 1996 var lovlig hastighet på nye mopeder 50 km/t. Kårbø mener at den optimale hastigheten er mellom 50 og 55 km/t.

-Ved 55 km/t og over er det en sterk økning i ulykkesrisikoen, mens ved lavere hastighet er det ikke en økning, mener Kårbø.

Han synes den gamle hastigheten på 50 km/t er en mer fornuftig fart på mopeder, enn dagens 45 km/t.

— Før de nye reglene kom, var hastigheten på linje med normal hastighet for andre trafikanter i 50-sonen. Når dette endres til lavere skaper det irritasjon og farlige situasjoner. Resultatet er at antall ulykker øker.

Hjelle hos Bergen Trafikkstasjon sier at fartssperren ikke er noe særnorsk fenomen.

-Det at mopeder ikke er konstruert for høyere hastigheter er lagt til grunn av EU. Høyere hastigheter er direkte trafikkfarlig. Dette er ikke noe norsk fenomen, sier han.

Kårbø mener den lave toppfarten og enklere metoder for trimming gjør at flere justerer på mopedens toppfart, og dermed øker faren for ulykker.

-Det ble trimmet før også, men det er mye enklere og billigere nå. I dag finnes det til og med utstyr som gjør at man ved et enkelt tastetrykk kan skru av og på trimmingen på mopeden, sier Kårbø.

-Dermed slipper de unna Veivesenets kontroller.