– Det seiler dessverre altfor mange 30-35 år gamle og dårlig vedlikeholdte rustholker langs norskekysten. Det er helt klart et sikkerhetsproblem, sier sikkerhetsansvarlig Bjørn Haave i Norsk Sjøoffisersforbund.

– Det er ingen tvil om at snittalderen er for høy. Flåten trenger fornyelse, medgir Anders Talleraas, som er styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening.

Sjøoffisersforbundet mener rederne selv må ta ansvaret for at flåten er for gammel.

– De lager ris til egen bak ved å underby hverandre i jakten på oppdrag. Dermed går inntjeningen ned, og de kommer inn i en ond sirkel der det ikke er rom for å investere i nye fartøyer, sier Bjørn Haave.

Anders Talleraas bekrefter at fraktebåtredernes økonomi er en hemsko i arbeidet med å få fornyet flåten.

– Økonomien i næringen har lenge vært dårlig, og nå slår finanskrisen hardt til, sier Talleraas. Han peker likevel på at deler av flåten er blitt fornyet.

– Det gjelder særlig brønnbåt— og tankflåten. De tradisjonelle bulk- og containerfartøyene henger nok noe etter, sier Talleraas. Styrelederen understreker ellers at alder ikke er ensbetydende med svekket sikkerhet.

– Det går mange eldre, men velholdte fraktefartøyer langs kysten vårt. Jeg har også tillit til at Sjøfartsdirektoratet gjør kontrolljobben sin, sier han.

Like fullt arbeider Rederiforeningen for å få ned snittalderen.

– Med støtte fra Forskningsrådet har vi satt i gang et prosjekt med å utvikle en ny fartøytype, sier Talleraas.

Noen av de eldste fraktefartøyene er også lite miljøvennlige.

– Vi vil vurdere om vi skal anbefale rederne å gå over til gassdrevne fartøyer. En mer miljøvennlig drift vil redusere kostnadene, sier styreleder Talleraas.