De siste tre årene har de sittet side om side på Hordalandsbenken, men levd helt forskjellige liv. Mens Kjersti Toppe (Sp) reiser hjem til familien i helgene, har Henning Warloe ofte følt seg ensom og tydd til rusmidler. Nå vil Kjersti Toppe rose Warloe for å ta opp et tema hun tror mange stortingspolitikere kjenner seg igjen i.

— Jeg tror han setter ord på noe mange sliter med på Stortinget, nemlig ensomheten og den brå overgangen fra lokalpolitikken til et stortingsliv. Dette har kanskje vært litt tabubelagt, derfor er det beundringsverdig av ham å stå frem, sier hun.

Stor risiko for alkoholmisbruk

Toppe registrerer at det er et høyt alkoholforbruk blant mange stortingspolitikere.— Det er stor risiko for alkoholmisbruk blant stortingsrepresentanter, og jeg vet om mange som er på grensen til det, forteller hun.

- Hva tror du er årsaken til det?

— Jeg tror det kan skyldes at du er løsrevet fra nettverket ditt, mye overlatt til deg selv og at en samtidig føler veldig mye press i jobben. En blir også bedt i så mange middager og møter at om en sier ja til alt, kan en sikkert bli tilbydd alkohol hver eneste dag.

Føler seg ikke ensom selv

Toppe reiser hjem til barn og familie i Bergen nærmest hver helg. Derfor har hun ikke følt ensomhet i Oslo, forteller hun.

— Men jeg har hørt det samme fra mange andre stortingsrepresentanter. Hybellivet i Oslo er tøft. Det er travle dager frem til klokken 19–20 om kvelden, og så kommer en hjem til en tom leilighet. Det er en uvant situasjon for de fleste.

Hun opplever derimot ikke å være overlatt til seg selv i det politiske arbeidet, slik Warloe beskriver.

— Jeg tenker av og til det motsatte. Du har et helt korps rundt deg som kan hjelpe og tilrettelegge for deg. Men det er kanskje større utfordringer om du kommer fra et større parti. Vi er bare elleve representanter. Om du er i en gruppe på 40 stykker, blir en kanskje mer overlatt til seg selv. Dersom Warloe har fått beskjed om å bite tennene sammen, er det gale, sier hun.

"Hvor mye får jeg ut av dette?"

Høyre-leder Erna Solberg har forståelse for at skiftet fra lokalpolitikk til Stortinget kan være overveldende:

— Det er en overgang å komme til Stortinget fra en profilert stilling hjemme, med beslutningsmakt og stort apparat rundt seg. Å være stortingsrepresentant er en annerledes jobb, som krever mye egeninnsats. Samtidig er det press etter resultater hjemmefra, man må prøve å komme seg inn i den offentlige debatten, man har komitéarbeid, reiser, møter og mange invitasjoner til arrangementer. Det spiser tiden din, samtidig som man kan lure på: "Hvor mye får jeg ut av dette?"

På sin Facebook-side tok ordfører Trude Drevland søndag til orde for en gjennomgang av arbeidsmiljøet ved Stortinget:— Vi lokalpolitikere har jo et relativt greit selvbilde, så blir vi kanskje ikke like viktige på Stortinget som i hjemkommunen. Skal man da føle seg ensom og alene samtidig, så blir det jo en dobbelt negativ effekt. Samtidig må jeg understreke at voksne folk har et personlig ansvar for å integrere seg selv, sier Drevland til BT.