I 2006 var prisen på det nye bygget til Høgskolen i Bergen (HiB) 1,7 milliarder kroner. Tre år senere har prisen steget med rundt 600 millioner kroner. Det er en kostnadssprekk på 35,3 prosent.

— Nye beregninger viser at kostnadene vil bli nærmere 2,3 milliarder. Det er klart det er veldig mye penger. Så vidt vi forstår, skyldes økningen delvis prisstigning og nye tekniske bygningskrav. Selve bygget er ikke utvidet, sier rektor Eli Bergsvik.

Byggestart i januar

Høgskolen driver i dag på fem ulike steder i byen. Lærerne utdannes på Landås, ingeniørene i Nygårdsgaten, mens helsearbeiderne er spredt på tre ulike skolebygg.

— Stortinget skal ta stilling til de nye tallene i desember. Prosjektet har fått startløyve. Etter planen kan gravingen begynne i januar. Da skal bygget være innflyttingsklart i 2014. Det er helt fantastisk, sier rektor.

- Uvanlig prisstigning

Statsbygg er byggherre for den nye høgskolen i Bergen.

— De økte kostnadene skyldes en helt uvanlig prisstigning i byggebransjen de siste tre årene. Kostnadene kan bli noe justert når kvalitetssikringen er klar og presenteres for Stortinget i desember, men vi forventer at det vil ligge i dette sjiktet, sier fungerende prosjektsjef i Statsbygg, Morten Danielsen.

Etter at operaen i Bjørvika er på plass, er Høgskolen i Bergen et av de største og dyreste prosjektene til Statsbygg.

— Dette blir et kjempeløft for Vestlandet. Det vil gi nye arbeidsplasser og oppdrag til næringsdrivende, tror høgskoledirektør Audun Rivedal.

15 år gammel prosess

Det er allerede brukt over 300 millioner kroner til kjøp av tomt, arkitektkonkurranse og planlegging.

Kampen for nytt høgskolebygg begynte for 15 år siden.

— Det har vært en lang vei, men endelig skjer det noe. Når alle samles på Kronstad, kommer det faglige samarbeidet til å ta av. I tillegg vil samlokalisering styrke høgskoleidentiteten, sier rektor Eli Bergsvik.

Forprosjektet var klart i 2006. Skuffelsen var stor blant både studenter og ansatte da midler til det nye høgskolebygget ikke var inkludert i statsbudsjettet i 2007.

— Da ble alt lagt på is. Men nå tror vi at vi har klart å etablere entusiasmen igjen, både blant ansatte og studenter, sier rektor.

Det nye bygget er 51.750 kvadratmeter stort og skal ha plass til 4400 studenter og 500 lærere. Stortinget prioriterte bygget på topp alt i 1999, og Statsbygg planla den gangen ferdigstilling til 2003.

Etter dette er flere statlige bygg som ikke lå på prioriteringslisten, påbegynt eller fullført.

— Vi har jobbet med nytt bygg i årevis, og det har vært mye frem og tilbake. Et nytt bygg er et absolutt behov. Mange studenter og ansatte jobber i gamle, dårlige og slitte lokaler. I tillegg vil samlokalisering sikre en mye bedre drift av høgskolen, sier Morten Rønning, tillitsvalgt i Forskerforbundet.

Hva synes du om planene på Kronstad? Si din mening her.