Årets hovedopptak for barnehager i Bergen skulle egentlig vært ferdig innen 10.mai. Men på grunn av økning i antall søknader er opptaket utsatt til 20. juni.

— Det var mange søkere i år, så det var litt optimistisk å sette en så tidlig frist. Vi trenger litt mer tid, sier Marianne Boge, leder for seksjon barnehage i Bergen kommune.

Hovedopptaket pågår nå og frem til alle søkere med rett til plass har mottatt et barnehagetilbud.

Søknadsfristen er hvert år 1. mars og loven krever at opptaket skjer senest 31. august.

- Endringer hver dag

Bakgrunnen for å sette fristen så tidlig som 10. mai i Bergen, er et bystyrevedtak tidligere i år.

— Vi ønsket å gi foreldre forutsigbarhet og mulighet for å planlegge. Derfor satte vi fristen til 10. mai, sier Boge.

Kommunen ønsket å få unna opptaket i god tid før ferien. Nå viser det seg at kommunen må skyve på fristen.

- Tror du det er en del familier som blir skuffet over at opptakfristen skyves seks uker?

— Hvis vi sammenligner Bergen med en del andre byer, er vi fortsatt tidlig. Men ja, vi hadde tatt mål om å klare det før, sier Boge.

Åpnes onsdag

Frem til nå har det ikke vært mulig å slippe til for nye søkere, eller å endre på eksisterende søknader. Men fra og med onsdag 11. mai åpnes det for suppleringsopptak og endringer av søknaden.

- Tror du fristen kan bli ytterligere forsinket?

Nei, det tror jeg ikke.

- Hvor mange tror du må vente seks uker ekstra på å få vite hvor barnet skal i barnehage?

— Vi gir ut tilbud fortløpende. Det er umulig å anslå hvor mange som må vente helt til fristen utløper 20. juni, avslutter Boge.

Ledige plasser i hovedopptaket er forbeholdt søkere med rett til plass.

Hva mener du om forsinkelsen? Bruk kommentarfeltet!