— Hvis ikke vi hadde fått reparert skaden i tide kunne det fått dramatiske konsekvenser for strømforsyningen til Bergen. I verste fall kunne hele Bergen ha mistet strømmen, sier kommunikasjonsrådgiver i BKK Kirsten Øystese.

Målte 80 grader

Feilen på en av de to hovedledningene som forsyner byen med strøm ble funnet ved Austad på Osterøy ved hjelp av helikopter og et varmesøkendekamera.

— På et av områdene der det normalt er mellom en og tre grader, målte vi 80 grader, forteller Øystese.

En skjøt på ledningen holdt på å brenne av, og var årsaken til den høye temperaturen. I praksis vil det si at strømforsyningen gjennom denne ville stoppe, og all strøm til byen ville gått gjennom den andre hovedledningen.

Høyt strømforbruk

Men på grunn av kulden og det høye forbruket er sjansen stor for at denne ledningen ikke hadde klart jobben og brutt sammen. Dermed ville Bergen vært uten strøm.

— Det er vanskelig å si nøyaktig hva som har skjedd. Men sannsynligvis er det en kombinasjon av at nettet begynner å bli gammelt, og at strømforbruket i vinter har vært høyt, sier Øystese.

I går ble skadene reparert og en kabel erstattet av en ny.

— På ledningen mellom Dale og Arne ble det registrert en loopklemme, altså en kontaktforbindelse på ledningen, som målte over 80 grader. Om slike feil ikke oppdages i tide, kan loopen brenne av, og resultatet er at hele ledninger faller ut, sier fagansvarlig i BKK Kjartan Kallekleiv.

Kan skje igjen

Han understreker at lignende feil kan skje igjen.

— Det er derfor vi bruker helikopter og termograferer linjenettet med jevne mellomrom, for å vurdere tilstanden til nettet og rette opp feil i tide, sier Kallekleiv.

Ledningen Dale – Arna er en av to hovedledninger som forsyner Bergensområdet med strøm. For å reparere feilen var det nødvendig å koble ut ledningen noen timer fredag ettermiddag. Da ble Bergensområdet ensidig forsynt med strøm fra én hovedledning.

— Maksimalforbruket har økt mye de siste årene, og vi er helt avhengig av begge hovedledningene. Faller den ene linjen ut som følge av feil, kan konsekvensene bli store. Derfor er det nødvendig med nye ledninger, sier Øivind Torkildsen, konserndirektør BKK Nett.

OPPDAGET FEILEN I TIDE: Kjartan Kallekleiv (fagansvarlig), Sigbjørn Dale (montørformann), Thor Lien (montørformann) planlegger reparasjonen av hovedkabelen.
BKK