— Vi ble veldig forbauset over at Sjefsrådet sa nei til jentene, sier formann i hovedkomiteen, Odd Hugo Eriksen og fortsetter:

— I år 2002 synes jeg ikke det skulle være noen grunn til at jentekorpsene ikke er med. Komiteen for Buekorpsenes Dag har vært innstilt på at alle byens femten buekorps skulle delta.

Hovedkomiteen, som består av fem menn, vil likevel ikke overprøve Sjefsrådets avgjørelse.

— Vi vil ikke lage noen diskusjon og krangel. Er det avgjort, så er det avgjort, sier Eriksen.

Finansieringen av Buekorpsenes Dag varierer. I år klarer de seg med annonseinntekter og inntekter for salg av krus.

— Enkelte år har vi fått litt økonomisk bistand fra kommunen i tillegg til penger fra de enkelte buekorps, sier Eriksen. I 1998 bidro kommunen med 15.000 kroner.