- Xhibition er et resultat av ti års hardt teamarbeid, forteller eiendomsinvestor Geir Hove.

Selv om han og medeier Tom Rune Pedersen gjerne er de som trekkes frem når det er snakk om kjøpesenteret Xhibition i Bergen sentrum, mener Hove at alt fra et hundretall håndverkere til butikkmedarbeidere og senterledelse skal ha ros for suksessen.

Vil utvide med 1000 kvm

For Xhibition er virkelig blitt en økonomisk suksess for Hove og Pedersen. Siden oppstarten i 2006 har Xhibition hatt et samlet overskudd før skatt på hele 150 millioner kroner.

Fjoråret var det beste året så langt.

Ifølge Hove telles det rundt 80.000 personer innom senteret i løpet av en uke. Snart kan det bli plass til flere.

Det ville vært svært kjedelig dersom Bergen sentrum døde ut som følge at den enorme veksten av kjøpesentre utenfor sentrum

Eierselskapet Kløver Eiendom er nemlig i full gang med en søknad til kommunen om å få utvide Xhibition med 1000 kvadrat­meter. I dag har senteret et handelsareal på 8400 kvadratmeter.

Planen er å utvide senteret mot busskuret i Småstrand­gaten. Dersom ting går som eierne håper, vil en utvidelse være på plass om to-tre år.

Bekymret for leietakere

I tillegg til å eie halvparten av Xhibition, har Geir Hove eier­andeler i rundt 20 andre selskaper. En gjennomgang av årsregnskapene fra i fjor viser at selskapene hadde en samlet omsetning på 280 millioner kroner og et driftsoverskudd på rundt 125 millioner.

Basert på eierandeler, var Hoves andel av driftsoverskuddet på nær 90 millioner kroner.

- Jeg er godt fornøyd med de økonomiske resultatene. Dette er et resultat av hardt og målrettet arbeid i mange år, og det er kjekt å se at hardt arbeid lønner seg i lengden, sier Hove.

Han har imidlertid begynt å bekymre seg på vegne av sine mange leietakere.

- I løpet av fjoråret har bank­ene økt sine fortjenestemarginer betydelig, og dette har fortsatt i år. Dette medfører at mange av våre leietakere sliter på grunn av høye finanskostnader.

Kjemper for sentrum

Foruten Xhibition, eier Hove og Pedersen også kjøpesenteret Kløverhuset i Bergen sentrum.

BT skrev nylig om kjøpesentrene i bergensregionen som planlegger å utvide handelsarealene med 40 prosent de neste årene. Utbyggingsplanene til bydels­kjøpesentre som Lagunen, Åsane Storsenter og Sartor Senter får Xhibitions’ planer til å blekne.

- Det ville vært svært kjedelig dersom Bergen sentrum døde ut som følge at den enorme veksten av kjøpesentre utenfor sentrum. Jeg har kjempet for et levende og attraktivt Bergen sentrum de siste 20 årene, og den kampen har jeg tenkt å fortsette med, sier Hove.

Han peker på at sentrum har behov for omsetning for å over­leve, og tror derfor kjøpesentrenes vekst i bydelene vil bli en stor utfordring i årene som kommer.

Utfordrende samarbeid

- Hvordan skal sentrum klare seg?

- Samarbeid vil være en svært viktig faktor. Men i sentrum er det mange eiere, og det vil derfor være en utfordring å få til et bedre samarbeid. Utvidelse av Bybanen og generelt bedre kollektivtilbud vil være bra for sentrum, sier Hove.

Det er neppe overraskende at Hove som stor eiendomsbesitter i sentrum er opptatt av parkeringsplasser.

- Dersom kommunen river Bygarasjen og bygger parkeringsplasser under Smålungeren vil dette være svært positivt for Bergen sentrum.