Det er i tilleggsinnstillingen til 2010-budsjettet at byrådet på en finurlig måte varsler skatteletten:

«Byrådet vil legge frem et forslag for å utjevne det påståtte gapet mellom nye og eldre boliger, uten at noen skal måtte betale mer i eiendomsskatt».

Kommunen tar regningen

Bakgrunnen er at Fylkesmannen i to omganger har slått fast at Bergen kommunes takstsystem for eiendomsskatt er ulovlig. Kommunen bruker fortsatt takster fra 1984. Det betyr at forskjellen mellom nyere og eldre hus er uforholdsmessig stor, mener Fylkesmannen.

— Vi må forholde oss til vedtaket selv om vi er sterkt uenig i det. Vi kan ikke sette kommunen i en situasjon der skattevedtaket er ulovlig år etter år, sier finansbyråd Harald Victor Hove (H).

— Men hvis dere skal utjevne gapet uten at noen skal betale mer, betyr vel det at en god del skal betale mindre - og at det kommer mindre penger inn i bykassen?

— Utgangspunktet vårt er at ingen skal betale mer. Regningen kommer på kommunens hender, sier Hove.

- Hvor stor kan den regningen bli?

— Det er det for tidlig å si noe om. Fylkesmannens avgjørelse kom så sent at vi ikke fikk bakt dette inn i tilleggsinnstillingen.

I innstillingen heter det at forslaget til ny eiendomssatt skal være klar til finanskomiteens møte 9. desember. Fem dager senere skal budsjettet for 2010 vedtas av bystyret.

Har ikke finansiering

I vår halverte byrådet eiendomsskatten, noe som gjør at kommunen går glipp av 160 millioner kroner i inntekter. Halveringen er i 2010 finansiert ved å ta et ekstraordinært utbytte fra BKK. Nå kuttes skatteinntektene ytterligere, men ingen vet med hvor mye. Hove kan heller ikke si hvordan det nye kuttet skal finansieres.

— Det er mange måter å gjøre det på, så det får vi komme tilbake til. Men husk at dette er et kutt Fylkesmannen pålegger oss å gjøre, sier Hove.

Terje Ohnstad (Ap) fnyser av byrådets forslag og begrunnelse.

  • Her virker det som om de prøver å lure seg unna at de har hatt ulovlige takster i lang tid. De kunne løst dette uten ekstra kostnader ved å innføre de nye takstene som ligger klare, sier han.

I 2007 gjennomførte kemneren en retaksering av alle eiendommer i Bergen. Disse takstene er aldri tatt i bruk. Takstene vil innebære at noen huseiere må betale mer enn i dag, mens andre får mindre regning.

— Eiendomsskatten er urettferdig i seg selv. Det er ingen vits i å styrke grunnlaget for en skatt vi har gått til valg på for å avskaffe, svarer Hove.

Fortsatt dyrere hjemmehjelp

Fremskrittspartiet var pådriver for å fjerne eiendomsskatten da partiet satt i byråd. Siden har Frp brutt ut av byrådet, og blitt støtteparti i bystyret.

Liv Røssland (Frp) har tro på enighet når budsjettforhandlingene starter neste uke. Men hun er skuffet over at byrådet vil beholde økningen i egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. For enkelte grupper betyr det en dobling i prisen.

— Det er en prioritering vi ikke er glade for, og som er viktig for oss å få omgjort. Ellers er vi fornøyd med satsingen på de ressurskrevende brukerne og boliger for vanskeligstilte, sier Røssland.

Si din mening om eiendomsskatten her.