Geir Hove er tilbakeholden med å la seg intervjue. Da BT ringte ham mandag og spurte hvorfor han ikke ville være med på prosjektet, sa han at de hadde en god begrunnelse. Og at han måtte sjekke styrevedtak i Kløver Eiendom først.

Senere på dagen mandag fikk Bergens Tidende en e-post fra ham. Der skriver han følgende:

«Etter at flere argument var vurdert, ble det laget et (styre)vedtak som konkluderte med at Kløver Eiendom AS ønsker et normalt godt fortau med granittkantstein og for øvrig med brostein og betongstein lagt i sand med varmekabler. Kløver Eiendom AS vil for egen regning legge varmekabler foran våre eiendommer i Strandgaten (...)».

Vi gjengir de viktigste delene av resten av meldingen. Arkitektgruppen Cubus og Arne Sælen kommenterer forklaringen punkt for punkt.

Hove: «Dersom belegningssteinen blir lagt i sand vil man unngå skader ved fremtidige gravearbeider. Et slikt fortau som beskrevet vil være av normal bystandard med tillegg av varmekabler. Arkitektgruppen Cubus ønsket hele fortauet i granitt lagt i armert betong. Vi mener snobbefaktoren er noe høy.»

Cubus: — Her har nok Hove misforstått. Granitten skal ligge i sand. Ingenting skal ligge i betong.

Hove: «Det vil dessuten være umulig å grave i gaten uten å ødelegge granitten.»

Cubus: - Dette er helt feil. Det vil være lett å ta bort granitten.

Hove: «Når granitten etter kort tid blir full av tyggis vil granitten sannsynligvis ikke fremstå som spesielt mye bedre enn brostein/betongstein.»

Cubus: - Vi er uenige i denne beskrivelsen. Erfaringene er at arealer som blir pyntet opp blir bedre ivaretatt av folk enn vanlig bystandard. Eksempler på det er Vetrlidsallmenning og Ole Bulls plass. Tyggis er ikke noe stort problem der. Dessuten vil blir det lys granitt i Strandgaten. Dermed blir kontrasten mellom tyggis og granitt liten. Og: Det er relativt enkelt å fjerne tyggis fra granitt.

Hove: «Når differansen i tillegg utgjør mange millioner kroner fant vi ut at dette ikke var regningsvarende.»

Etter det BT forstår ville prisen for granitt blitt ca. 300.000 for Kløverhuset og Svaneapotekbygningen - 1,9 millioner for alle huseierne samlet dersom alle ble med.

De to andre som har sagt nei er Vestrheim Eiendom og Strandgaten 7. Mosvald Brattaule i Vestrheim ønsker en ensartet løsning.

— Blir alle de andre med, blir vi med også, sier han. Brattaule oppgir også økonomiske årsaker samt at dette egentlig er en offentlig oppgave.

Sverre Valeur i Strandgaten 7 oppgir samme begrunnelse for å si nei: Økonomiske årsaker samt at dette er en offentlig oppgave.