Det er drømmen til idrettslaget Hovding, med base på Leikvang nord i Åsane.

Hallen er klarert i bystyret, og stiftelsen som skal drive den skal ha på plass en leieavtale med kommunen innen første kvartal av 2007. Daglig leder i Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang, og primus motor Palmer Minde håper at byggingen kan starte i samme første kvartal.

Hallen blir på 12.500 kvadratmeter over tre etasjer og skal romme tre håndballbaner, 60 meters løpebane, barnehage på 700 kvadratmeter, ungdomsskole og kultursal.

— Tankegangen her er at de ulike lokalene kan brukes på flere måter. Heimkunnskapssalen til skolen er tenkt som kafeteria for idrett og kulturaktiviteter. På samme måte er formingssalen tenkt som musikkøvingslokale og som kostymeverksted for kulturaktivitetene.

Ny tankegang

Minde viser stolt tegningene av gigantbygget. Dette har han grublet i detalj på siden han ble pensjonist for syv år siden.

Han og Hovding er helt i tråd med idrettsetaten i kommunen og politikernes tankegang. Nemlig at man går inn for flerbrukshaller der idretten trekker veksler på andre felt, som kultur og skole.

En konsekvens av denne satsingen, er at flere haller i 2007 er planlagt inn på skolebruksplanen. Dette er slik byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, og idrettsetaten ser for seg at fremtiden må bli. Idrettshaller kan ikke stå ubrukte på dagtid, og kan man gjøre sambruk og samlokalisering, vil det tjene alle parter.

Ambisiøst prosjekt

Drømmehallen kommer ti å koste et sted mellom 160 og 170 millioner kroner. Kommunen har allerede bevilget 18 millioner, 15 millioner skal komme fra tippemidler.

Hovding baserer seg på å betale resten ned via en leieavtale med kommunen, som skal løpe over 20 år. Lånet som stiftelsen selv må sitte med, dreier seg altså om en så stor sum som rundt 120-130 millioner. Leieinntektene skal i komme fra idrettsetaten i kommunen, ungdomsskolen, barnehagen og kultursalen.

Idrettslaget er i gang med anbudsrundene, og har allerede lagt ned et planeringsarbeid som i seg selv er verdt fem millioner kroner.

— Tomten ligger klar. Det er gjort på dugnad, sier Minde.

Han er klar i sin mening:

— Denne hallen bygges. Ellers får vi store sosiale problemer i denne bydelen. Den er veldig viktig for den sosiale infrastrukturen. Vi må ta høyde for en tilflytting på rundt 10.000 mennesker i løpet av årene som kommer. Og allerede bor det 6-7000 her.

NN