Samtidig avviser Høva at han planlegger et nytt, konkurrerende parti.

— Jeg er flere ganger spurt om jeg kan være interessert i å være med og stifte et nytt parti, men det initiativet kommer ikke fra meg.

— Vil du gjøre det?

— Det har ikke vært aktuelt så lenge har sittet med tillitsverv i partiet. Nå er det dessuten lenge siden jeg har hørt noe om en ny liste.

Utmeldelsen til Høva kommer etter flere dager med uro rundt Ap i Bergen. I forrige uke kom utmeldelsen til innvandrer og styremedlem Salar Salih. Etter årsmøtet lørdag meldte avtroppende nestleder Merete Andreassen seg ut. Nå følger Høva etter.

- Ikke sur

Høva meldte seg av og på nominasjonen til bystyret, før han trakk seg endelig under nominasjonsmøtet i november. Deretter sa han nei til gjenvalg som styreleder.

Første gang skyldte han på stort arbeidspress. På nominasjonsmøtet sa Høva at han anså det prinsipielt feil for partilederen å sitte i bystyret. Han medgir nå at utsikten til å tape nok en kampvotering var den egentlige årsaken til at han trakk seg.

Mandag kveld sto han frem på TV 2 og sa at partimedlemmers håndtering av krisen ved Sandviken sykehus var en del av årsaken til at han gikk av som leder.

— Handler ikke dette egentlig om du er skuffet fordi du ikke fikk tredjeplassen på bystyrelisten?

— Nei, absolutt ikke. Det er mange som ønsker at det skal være forklaringen. De vil si at jeg ble sur.

Har mistet troen

— Hvorfor går du ut av partiet?

— Da jeg meldte meg inn i Ap var det fordi jeg tror på de grunnleggende verdiene i sosialdemokratiet. Selv jobbet jeg for å inkludere flest mulig mennesker i partiets arbeid. Men kommer du høyt nok opp, så er inkluderingen vekk.

Særlig skuffet er Høva over saken om fordeling av verv. Gjennom styret har Høva presset på for å få partiet til å vedta at bystyremedlemmer ikke skal være valgbare til styrer i kommunale selskaper.

Bystyregruppen har vegret seg mot å gjøre et slikt vedtak nå, før byrådet og de øvrige partiene tar standpunkt. På årsmøtet lørdag valgte et stort flertall å støtte denne fremgangsmåten. Utfallet forundrer Høva:

Vi vet at regjeringen er opptatt av folkevalgtes doble roller og vi vet at det kan stilles spørsmål om habiliteten til mange bystyremedlemmer. Så greier vi det kunststykke å ikke fordele vervene blant oss selv, sier han.

— Årsmøtet sa ikke nei til nye regler, men nei til å gjøre vedtak nå.

— Det hadde ikke skadet om Ap førte an, sier han.

Høva har fast plass i bystyret og vil resten av perioden stille som uavhengig.

— Det er under syv måneder til lokalvalget. Vil ikke dette du nå gjør skade partiet?

— Jo, men jeg har hatt mine opplevelser i Ap. Jeg tror på noe politisk og må få lov å stå frem med mine erfaringer, sier Høva.

GÅR: Jarl B. Høva mener han har gode grunner for å forlate partiet nå, syv måneder før valget, selv om det skader partiet.
Brekke, Eirik