Det er arkitektkontoret Link-Signatur som presenterer det hypermoderne aluminiumshotellet under «Prosjekter» på sine nettsider.

Etter planen skulle Eldoradogården på hjørnet av Olav Kyrres gate og Nygårdsgaten rives for å gi plass til hotellet, som ville fått 150 rom fordelt på 7000 kvadratmeter gulvflate.

Ifølge arkitektens nettsider er det eiendomsselskapet Eilib AS som er utbygger, og som har søkt om rivningstillatelse og byggetillatelse hos kommunens byggesaksavdeling.

Positiv byantikvar I midten av mars tok byantikvar Siri Myrvoll stilling til søknaden om rivningstillatelse. Konklusjonen var at Eldoradogården kunne rives, fordi den opprinnelige bygningen mistet mye av sitt særpreg da den ble bygget om etter en brann i 1985.

– I utgangspunktet ser jeg helst at Eldoradogården ble bevart, men hvis det ikke er mulig må man kunne tenke nytt, sier Myrvoll til bt.no

Dermed skulle det ikke være mye som sto i veien for riving av Eldoradogården, bortsett fra ett stort hinder: Det er ikke utbyggeren som eier huset.

Det er det derimot Ladegården Utvikling som gjør, og de har ingen planer om å rive Eldoradogården.

Søker leietakere

– Vi har ingen konkrete planer for bygget. Vi jobber med å finne nye leietakere, det er noen tomme lokaler der, sier Tom Nordnes i Ladegården Utvikling til bt.no.

Han bekrefter at Ladegården Utvikling har vært i dialog med Eilib AS om salg av bygningen, men avviser at bygningen kommer til å bli solgt.

Den såkalte Eldoradogården ble opprinnelig bygget av Bergen Arbeiderforening i 1860 og har siden hatt en broket tilværelse. På folkemunne gikk huset lenge under navnet «Revolverhuset», fordi Eldorado Kino som lå i bygget frem til 1984 for det meste viste action— og westernfilmer.

Det har ikke lykkes bt.no å få noen kommentar fra arkitekt eller utbygger.

Hva synes du om hotellplanene? Si din mening!

NYBYGGET: Et hotell på 7000 kvadratmeter skulle etter planen erstatte den gamle kinoen.
Link-signatur.no
BROKET HISTORIE: Eldoradogården ble opprinnelig bygget av arbeiderforeningen i 1860, og har siden huset både kino, dansekole, kultursenter og butikker.
Knut Strand (arkivfoto)
MODERNE: Glass og bølgende aluminiumsplater skulle etter planen prege fasaden til nybygget.
Link-Signatur.no