Allerede mot slutten av 2009 håper initiativtakerne at Bergen Cruise hotell skal stå ferdig.

Bergen Cruise hotell skal, som navnet mer enn antyder, forsøke å tekkes cruisemarkedet i Bergen. Strategisk plassert i Jekteviken, med minimum 200 rom og konferanseareal på mellom 1000 og 1500 kvadratmeter. Til sammenligning har Hotell Norge nesten 350 rom.

Diskuteres på fredag

Prosjektet skal opp til diskusjon på fredagens styremøte i Bergen og Omland Havnevesen.

— Det er egentlig ikke laget noe prosjekt ennå. Vi har fått en henvendelse om dette. Den sender vi videre til havnestyret, så får de vurdere dette, sier havnesjef Gunvald Isaksen.

I skissene som er lagt frem, antydes det at Havnevesenet kan innkassere om lag 60 millioner fordelt over en leieavtale på 25 år.

Havnesjefen vil ikke si om han lar seg friste.

— Vi skal først og fremst drive havn, så kommer andre ting i andre rekke.

Hotellet får ikke komme i konflikt med biloppstillingsplassene knyttet til Hurtigruten. Planen er derfor at bygget skal stå på søyler.

Med Scandic på laget

Mannen bak hotellplanene er Øyvind Harold Ellingsen og selskapet Bo og Byggeplan AS, som ennå ikke er etablert. Ellingsen har fått med seg hotellkjeden Scandic på planene.

Ifølge sakspapirene har Bo og Byggeplan AS, i samarbeid med Skanska, sørget for at prosjektet er fullfinansiert. Der i gården drømmer man om ferdigstillelse allerede ved utgangen av neste år.

BT har forsøkt å komme i kontakt med både administrerende direktør Geir Lundkvist i Scandic Hotels AS, samt Øyvind Harold Ellingsen, uten å lykkes.