Allereie neste månad skal Hotel Mundal igjen vere i drift. Kontrasten er stor til i fjor, då BT sist skreiv om hotellet i Fjærland i Sogn.

Då hadde over 100 gjester fått telefon om at bestillinga deira var kansellert, og hotellet hadde akkurat unngått konkurskrav i Sogn tingrett. For første gong sidan andre verdskrig måtte ein halde stengt i sommarsesongen.

Vanskeleg økonomi

Sidan den gong har hotellet, som tidlegare var familiedrive, fått ny eigar. Ola Moe overtok like før nyttår. Sidan då har han brukt tida på å rydde opp i økonomien og skaffe nødvendig dokumentasjon på at hotellet er brannsikkert.

— Situasjonen for selskapet då eg overtok veit eg ikkje heilt korleis eg skal beskrive. Det ville blitt tvangsoppløyst no i mai, og det var snakka om tvangssal for at kreditorane skulle få tilbake pengane. No har me betalt tilbake fleire millionar i både kortsiktig og langsiktig gjeld, og selskapet er igjen reint og fint, seier Moe. Det var NRK Sogn og Fjordane som først omtalte saka.

- Inga gullgruve

Framleis gjenstår fleire større reparasjonar på den gamle hotellbygninga. Det er eit omfattande arbeid. Både tak, fasade og enkelte rom skal rehabiliterast utanom sesongen. Det gamle trehotellet skal også behalde sitt historiske preg. Ifølgje Moe er han i kontakt med Riksantikvaren som er interessert i å frede hotellet.

— Uansett vil me utføre rehabiliteringa med stor respekt for den historiske arkitekturen. Hotellet skal bli bevart som ein historisk stad, seier Moe.

Hotel Mundal skal inngå i ei ny hotellkjede som Moe har etablert. Det var også difor han valde å investere i hotellet.

— Isolert sett blir nok ikkje Hotel Mundal ei gullgruve, men det er ein utruleg kul stad. Det er også eit hotell som gir godt inntrykk av det eg ønskjer at kjeda skal stå for. Den skal konsentrere seg om stader med fin natur, kort veg til friluftsliv og som gjerne er historiske stader, seier Moe.

Trur gjestene vil kome

Moe er ikkje uroleg for at stenginga i fjor skal øydeleggje for årets sesong.

— Me har allereie fått nokre bestillingar. Dei som har vore her før, opplever eg er glade for at me opnar igjen. Turistar som køyrer forbi trur eg vil kome uansett, seier han.