I dagens papir-BT kan du lese om politikernes boligplaner for byens rusmisbrukere.

— Jeg ønsker å fase ut bruken av det som kalles for hospits. Kommunen skal sette opp egne overgangsboliger for dem som har behov for slike. Dette handler om folk som har behov for å komme seg på beina igjen etter endt behandling og soning, sier boligbyråd Iversen.

Reaksjonen lar ikke vente på seg.

— Lisbeth Iversen har ikke peiling på hva hun snakker om. Alle vil jo bygge slike boliger som hun snakker om. Men så enkelt er det ikke. Det kommer alltid til å være behov for slike botilbud som vi har, sier Bente Grønhaug.

Versting

Hun er daglig leder ved Bergenshjemmet, hospitset som ligger i Nygårdsgaten.

Siden januar 2011 har politiet rykket ut 116 ganger til den adressen. Ambulansen har rykket 40 ganger i samme periode. Det gjør Bergenshjemmet til "hospits-verstingen".

Grønhaug mener Bergenshjemmet har så god kontroll på beboerne, som det er mulig å ha.

— Personer som ikke har boevne må også ha et sted å bo. Men vi har en del beboere som kommer innom oss, som absolutt ikke hører hjemme på Bergenshjemmet. Det burde absolutt vært et bedre tilbud for disse, sier Grønhaug, og peker på personer som er syke eller uføre.

Trenger botilbud

Kjetil Aarvik, driftsleder på KFUM Ynglingen i Møllendalsveien 19, er positiv til at boligbyråd Lisbeth Iversen ønsker å bygge ut boligtilbudet til hjemløse. Han tror likevel ikke at problemene vil forsvinne over natten.

Aarvik minner om det ikke bare er personer med rusproblemer som kan ha behov for et midlertidig botilbud.

— Det kan også være eksempelvis være personer med psykiske problemer eller noen som har opplevd samlivsbrudd, sier driftssjefen.

Behovet for hospitsplasser vil likevel bestå, tror driftslederen.

— Det er et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav til beboerne. Personer som ikke har boevne må også ha et sted å bo.

Han håper imidlertid at boligbyrådens planer vil gi større muligheter for å differensiere mellom brukergruppene.

— Vi har pr. i dag et rusfritt botilbud på Korskirkeallmenningen. For tiden jobber vi med å utvide tilbudet, slik at flere personer kan få bedre boliger og oppfølging.

Bruker millioner

Kommunen har regnet på hvor mye de bruker på å leie hospitsplasser. De titalls millionene vil Iversen heller bruke på å bygge opp et kommunalt boligtilbud.

Ola Jøsendal fryder seg over kommunens nye tankegang. Han leder avdeling for rusmedisinsk kompetanse og koordinering i Helse Bergen.

— Dette er strålende. Det er nødvendig at man kommer med ordentlige tiltak overfor denne gruppen. Vi kan ikke sende dem til plasser hvor de utsettes for rustilbud, vold og overgrep.

RYKKER UT: Hver tredje dag rykker politiet ut til dette hospitset i Nygårdsgaten. Byrådet vil kutte ut bruken av hospitsplasser.
ODD MEHUS