• Jeg er sannsynligvis den i salen som har mest erfaring med bompenger. Det har jeg betalt siden jeg ble født i 1959!Arvid Blommedal, Frp, fra Nordhordland.

— Hvis ikke Høyre hadde sikret bompengefinansiering i -86 måtte Blommedal gått eller syklet til bystyret fra Åsane. Da hadde han kommet for sent, men det hadde kanskje vært like greit.

Hans Edvard Seim, Høyre, til sin sidekamerat i bystyresalen.

Kristian Helland, ordfører:

— Og Einar Kaarbø har trukket seg fra talerlisten...

Einar Kaarbø:

— Nei, du misforstod. Jeg ville ha to innlegg. Du burde kjent meg bedre!

— Jeg ble litt overrasket, ja, innrømmet ordføreren.

— Frp er et ung parti, og under utvikling, noe barnehageforliket på Stortinget viser, og det er vi stolte av.

Liv Røssland da Frp ble beskyldt for å snu kappen etter vinden