Dermed er andelen sofavelgere halvert siden 2007. Da var det nemlig 74,3 prosent som fant veien til stemmelokalene. Av de kommunene som klokken 22 har levert inn både forhåndsstemmer og såkalte valgtingsstemmer, det vil si stemmer som er avgitt på valgdagen, er det fire som har en deltakelse på over 80 prosent.

De andre er Fedje i Hordaland (86,2 prosent), Berlevåg i Finnmark (83,3 prosent) og lille Kvitsøy i Rogaland (80,7 prosent av kommunens 394 stemmeberettigede).

I motsatt ende av skalaen har Moskenes dårligst oppmøte. Med et oppmøte på 50,8 prosent, er det bare så vidt deltakerne slår hjemmesitterne i Nordlands-kommunen.

Sauda i Rogaland hadde et oppmøte på 52,7 prosent, mens Målselv i Troms og Søndre Land i Oppland deler tredjeplassen fra bunnen med en valgdeltakelse på 56,7 prosent.

I de fire mest stemmevillige kommunene har det vært en merkbar økning i valgdeltakelsen. Tendensen i motsatt retning er like tydelig blant de fire dårligste.

Alle har opplevd en nedgang i deltakelsen.