Høringen skal avdekke om det ulovlig er krevd inn for mye vann— og avløpsgebyrer.

Til denne høringen ønsker politikerne å kalle inn representanter for Kommunaldepartementet, Fylkesmannen, kommunens adminstrasjon, eksperter på kommunalrett, politikere og kommunens kontrollinstanser.

En samlet komite uttaler at eventuelt for mye innbetalt gebyr skal tilbakeføres abbonentene, og at alle skal likebehandles.

Det er ikke sannsynlig at det faller endelig avgjørelse av hvor mye som er krevd for mye og om det skal betales tilbake, før sommeren.